Arvokas vanhuus

Vanhustenhoidon ongelmat ovat olleet kärkipuheenaiheina niin poliitikkojen vaalipuheissa kuin lehdistössäkin. Otsikkoihin nousi eriasteisia laiminlyöntejä, jopa rikostutkintoja on aloitettu.

Hoiva-alan ulkoistaminen on jatkuvasti kasvanut. Hoidon ja hoivan laiminlyöntejä on löytynyt valvonnassa eri puolilta maata Attendon, Mehiläisen, Esperi Caren ja Pihlajalinnan yksiköistä. Joissakin yksiköissä on jouduttu toiminnan keskeytyksiin.

Tässä keskustelussa on jäänyt hieman taustalle kotonaan asuvien vanhusten asema. Yleinen suuntaus on ollut, että ikääntyvät voisivat asua mahdollisimman kauan kotonaan sinne järjestettävän avun turvin. Vanhukset myös haluavat asua kotona niin kauan kuin se on mahdollista.

Kotihoidon resurssit on vedetty niin tiukalle, että vanhukset eivät saa tarvitsemaansa hoitoa ja hoivaa. Käytettävissä oleva aika asiakasta kohden on täysin riittämätön ja yllätystilanteet kotikäynnillä sekoittavat koko päivän aikataulun. Käyntipaikkoja on paljon ja matkat vievät kohtuuttoman paljon aikaa asiakkailta. Kun työtä ei pysty tekemään hoitotyön eettisten arvojen mukaisesti, hoitaja uupuu.

Kansalaiset pitävät tärkeänä hyvää vanhusten hoitoa. Laitoshoidon ohella on seurattava ja valvottava myös koihoidon riittävyyttä ja laatua. Hyvä, inhimillinen kotihoito viivyttää kalliiseen laitoshoitoon siirtymistä. Paras tapa turvata arvokas vanhuus on taata riittävästi hoitajan aikaa kullekin asiakkaalle.

Tehdään yhdessä Suomesta maa jossa jokaisella on oikeus vanheta arvokkaasti ja hoitajat voivat tehdä työnsä hyvin ja arvojaan vastaavasti.

Markku ”Werne” Tanskanen

Nuoriso-ohjaaja

kansanedustajaehdokas, Outokumpu

Julkaistu sanomalehti Karjalaisessa 23.3.2019