Hyvän työelämän eväät – pitkän ja pätkätyön kautta kohti kolmatta ikää

Työelämän pelisäännöt eli työn tekemiseen liittyvän lainsäädännön on päättänyt eduskunta kolmikantaneuvottelujen jälkeen. Tähän neuvottelumenettelyyn tuli särö kuluvan hallituskauden aikana. Vasemmiston tavoitteena on, että seuraava hallitus palaa asiantuntijoiden kuulemiseen säätäessään työelämää koskevia lakeja.

Työelämä, jonka me kaikki käymme läpi, on selkeintä aloittaa perehtymällä työsopimuksen sisältöön. Työpaikan pelisäännöthän sovitaan työsopimuksella alaa koskevan työehtosopimuksen mukaisiksi. Erimielisyyksien ilmetessä työnantaja tai työantajan edustaja ja työntekijä keskustelevat keskenään. Suurin osa erimielisyyksistä selviää näin. Luottamushenkilö astuu kuvaan vasta tämän jälkeen.

Mistä sitten hyvä työelämä muotoutuu? Työyhteisön ilmapiiristä. Herää kysymys; mitä se on? Työyhteisö on kokonaisuus ja siihen jokainen jäsen tuo oman osaamisensa ja itsensä henkilönä. Meistä monikaan ei valitse työkaveriaan. Meidän tulee hyväksyä hänet työyhteisöön täysivaltaisena jäsenenä. Työelämässä on joustoja. Lähinnä kaikkia on liukuva työaika. Voit valita oman elämäntilanteen mukaan, työssäkäynnin sovittujen aikarajojen puitteissa. On sovittu sairaslomakäytännöistä ja sairaan lapsen hoidosta jne.

Millaisia ovat mukavat työkaverit? Osaavat työkaverit, joilta voi kysyä tarvittaessa neuvoa. Työkavereitten kanssa ei tarvitse kuitenkaan olla ylimmät ystävät. Pidetään työehtosopimuksen mukaiset tauot ja mikrotaukoja sopivasti työn lomassa sekä taukojumppaa eri menetelmillä. Eräs palautumisen muoto on olla hetki hiljaa työn lomassa. Jokainen kuitenkin pitää oman luonteensa ja työpaikkaan sopivan tauon. Annetaan vaikutusmahdollisuuksia siten, että kukin voi vaikuttaa työn sisältöön ja työyhteisön kehittämiseen. Jokainen voi olla kehittäjä. Tätä varten on useilla työpaikoilla aloitelaatikkko. Pidetään yhteiset työpaikkakokoukset ja palaverit, joihin kaikki osalliset kutsutaan. Otetaan kaikkien mielipiteet todesta ja annetaan tarpeelliset vastaukset. Yhteisistä asioista sovitaan yhdessä.

Hyvä johtajuus? Esimies ymmärtää asemansa johtajana, toimii tasapuolisesti, antaa rajat ja työnkuvan mukaista vapautta. Työpaikalla jaetaan tietoa työhön liittyvistä asioista. Pidetään huoli siitä, että kaikilla on sama tieto. Työpaikkapalavereista kirjataan muistiot, joista poissa olevat näkevät esillä olleet asiat. Hyvä on, jos työntekijät tietävät myös yrityksen/työpaikan talousasioista. Vastuu tiedon jaosta on esimiehellä.

Onko edellinen mahdollisia työpaikoilla? Olisihan sen oltava, koska se sisältyy tämän hetkiseen työlainsäädäntöön. Onko jokaisella työpaikalla tehty vaarojen arviointi lain mukaan?

Elinikäinen oppiminen ja työuran loppuvaiheeseen 55+ olisi lakiin kirjattava pakollinen tietoisku työntekijöille tulevasta eläkkeelle siirtymisestä. Näistä eduskunta voisi seuraavalla istuntokaudella päättää.

Kirsti Puurunen

Tradenomi, Eläkeläinen

Kansanedustajaehdokas, Iisalmi

Alkuperäinen kirjoitus julkaistu Töllötin-lehdessä 7.3.