Kulttuuri kuuluu kaikille

Kulttuuri tuottaa hyvinvointia ja edistää terveyttä. Sosiaalinen osallistuminen lisääntyy ja vaikutetaan syrjäytymiseen ehkäisevästi. Taiteella on myös itseisarvo sivistyneessä yhteiskunnassa. Kulttuuriin osallistuminen katsotaan perusoikeudeksi, taiteella vaikutetaan ja rikastutetaan yhteiskuntaa.

Julkinen valta tukee hyvinvointivaltiossa kulttuuria ja taidetta. Rahoituksen lisääminen vahvistaa alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa. Vasemmistoliitto esittää, että valtion budjetista jyvitettäisiin yksi prosentti taiteelle ja kulttuurille. Se toisi parannuksen kulttuurin asemaan yhteiskunnassa ja taiteentekijöiden työn rahoitukseen.

Alueellisten taidetoimikuntien olemassaolosta ja toimintaedellytysten jatkumisesta täytyy pitää huoli. Pohjois-Karjalassa on korkeatasoista, kansainvälistä tasoa olevaa taiteen ja kulttuurin koulutusta. Ilman työmahdollisuuksia osaavat ammattilaiset karkaavat muualle.

Pienissä kunnissa kulttuuria tuottavat kunnat ja vapaaehtoisvoimin toimivat yhdistykset, niiden mahdollisuus tarjota taidetapahtumia; on ostaa esityksiä ja tarjota niille puitteita. Tämä on vähillä määrärahoilla kipuileville kunnille haaste. Kasvukeskuksissa on valtion tukemia esimerkiksi laitosteattereita, konserttisaleja. Alueellinen tasa-arvo ei toteudu.

Nostetaan taiteen ja kulttuurin arvostus sille tasolle, mihin se kuuluu. Jokainen meistä tarvitsee taidetta ja kuluttaa sitä. Taide edistää hyvinvointia, terveyttä ja sivistystä kaikissa ikäluokissa. Pidetään huoli siitä, että kaikilla on mahdollisuus kulttuurikokemuksiin.

Markku ”Werne” Tanskanen

Nuoriso-ohjaaja

kansanedustajaehdokas, Outokumpu

Julkaistu sanomalehti Karjalaisessa 19.2.2019