Ei pakkoyhtiöittävälle sotepilotille!

Sipilän uusi vaihtoehtohallitus aikoo edeltäjänsä perintönä ajaa väkisin läpi sote-uudistuksen valinnanvapauden, joka tuhoaa uudistuksen keskeisimmät tavoitteet ja alistaa julkisesti tuotetut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut markkinakilpailulle pakkoyhtiöittämisineen. Vasemmistoliitto ei tue Sipilän hallituksen esittämää valinnanvapauden mallia.

Yksi osa hallituksen sote-esitystä ovat siihen liitetyt alueelliset pilottihankkeet, joihin hallitus on osoittamassa 100 miljoonan euron määrärahan. Pilotteja on tarkoitus perustaa 5-8. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa on päätetty tarjota maakuntia pilottialueiksi ja maakunnat ovat pyytäneet maakunnan kuntia ilmoittautumaan siihen mukaan. Pilotin toteutumisen edellytyksenä on, että vähintään 80 prosenttia maakunnan kuntien asukkaista tulee pilottiin mukaan.

Uudistuksia on hyvä kokeilla etukäteen, mutta tässä tapauksessa pilottiin liittyy liian suuri riski. Pilottiin on nimittäin ilmoittauduttava viimeistään 7.7.2017. Sote-lakien käsittely on nimittäin eduskunnassa kesken ja niiden lopullinen käsittely lykkääntyy vähintään syksyyn. Tässä vaiheessa on kuitenkin varsin selvää, että perustuslakivaliokunta tulee vaatimaan muutoksia lakiesityksiin erityisesti valinnanvapauden ja aikataulun osalta. Kun pilottiin pääsyn edellytyksenä on hallituksen esityksen pilkuntarkka noudattaminen, on erittäin todennäköistä, että Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa pilotoitaisiin mallia, joka ei tule sellaisenaan toteutumaan.

Pilotin suurin ongelma liittyy kuitenkin sen sisältöön. ”Pilkuntarkkuudesta” seuraa, että mukaan lähtevien kuntien olisi pakko yhtiöittää merkittävä osa sosiaali- ja terveydenhuollostaan yhteen maakunnalliseen yhtiöön muutaman viikon harkinta-ajalla ilman varmuutta, mikä on lainsäädännön lopullinen sisältö. Juuri valitut kuntien sosiaali- ja terveyslautakuntien jäsenet pääsisivät ensi töikseen toteamaan, että heidän päätäntävaltansa onkin siirretty kunnanhallitusten päätöksin pilottiin. Pahimmillaan pilotista muodostuu Troijan puuhevonen, jolla julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto vaivihkaa kuljetetaan markkinoille.

Ongelma on myös aikataulu. Yhtiöittäminen ja muut hallituksen esityksen mukaiset ratkaisut on tehtävä suurella kiireellä, jotta pilotti ehtisi alkaa ensi vuoden alkupuolella. Pilotin kokonaiskesto on rajattu vain puoleen vuoteen, jossa ajassa ei ole mahdollista saada tutkittua tietoa sen todellisista vaikutuksista ja ongelmista. Miten palataan entiseen, jos ja kun osoittautuu, että yhtiöittäminen oli huono ratkaisu?

Edellä sanotun perusteella Savo-Karjalan Vasemmisto suhtautuu kielteisesti pakkoyhtiöittävään pilottihankkeeseen ja puolustaa edelleen tinkimättömästi julkisesti järjestettyä ja tuotettua kuntien ja jatkossa maakuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Lisätiedot:

Kaisa Korhonen
varapuheenjohtaja
Savo-Karjalan Vasemmisto
050 536 6688
kaisa.korhonen(at)pp1.inet.fi