Hanna Hylkilä Pohjois-Savon Vasemmistonaisten puheenjohtajaksi

Pohjois-Savon vasemmistonaiset valitsi puheenjohtajakseen Hanna Hylkilän Kuopiosta, ja varapuheenjohtajiksi Kirsti Puurusen Iisalmesta ja Henna Pitkäsen Leppävirralta. Valtakunnallisen vasemmistonaisten hallituksen Valtikan jäsenenä toimii leppävirtalainen Kaisa Korhonen.

Järjestäytymis- ja suunnnittelukokous pidettiin Iisalmessa lauantaina 30.1. 2016

Pohjois-Savon Vasemmistonaisten toiminnan painopisteenä on eri-ikäisten naisten arjen kysymysten esiin nostaminen. Tämän vuoden opintopiiri keskittyy sukupuolivaikutusten arviointiin: miten julkiset päätökset vaikuttavat naisten ja miesten elämään ja mahdollisuuksiin eri tavoin tai miten poliittisen toiminnan tai esim. harrastusten organisointi mahdollistaa naisten ja miesten osallistumisen.

Vuoden ohjelmassa on myös opinto- ja kulttuurimatka Petroskoihin yhdessä pohjoiskarjalaisten vasemmistonaisten kanssa, muita retkiä ja feminaareja sekä osallistumista paikalliseen ja valtakunnalliseen tasa-arvokeskusteluun ja -tapahtumiin.

HANNA HYLKILÄ

Hanna Hylkilä on 26-vuotias yhteiskuntapolitiikan opiskelija, kahden lapsen äiti ja pitkän linjan järjestötoimija Kuopiosta. Hylkilä on toiminut eri kansalaisjärjestöissä useamman vuoden ajan ja Vasemmiston toiminnassa hän on ollut mukana kohta pari vuotta. Hylkilä on työskennellyt muun muassa globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen parissa. Järjestökentällä hänen sydäntään on lähellä tasa-arvoasiat ja kestävään kehitykseen liittyvät aihepiirit

KIRSTI PUURUNEN

Kirsti Puurunen on pitkän linjan järjestö- ja ay-aktiivi Iisalmesta, hänellä on useita luottamustehtäviä sekä kunnallisella että maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Puurunen on lempeän tehokas viemään asioita eteenpäin oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamiseksi.

HENNA PITKÄNEN

Henna Pitkänen on 42-vuotias kyläkauppias ja neljän lapsen äiti Leppävirralta. Hän on ollut kunnan, seurakunnan ja puolueen piiritason luottamustehtävissä mukana jo vuosia. Arjen monenlaiset tilanteet ovat oman työn ja elämän kautta Pitkäselle tuttuja, ja niiden tuntemus on hänen vahvuutensa myös järjestö- ja vaikuttamistyössä.

POHJOIS-SAVON VASEMMISTONAISET:

Pohjois-Savon Vasemmistonaiset toimivat Vasemmistonaisten itsenäisenä alueellisena toimintaryhmänä. Sen toimintaa leimaa epämuodollisuus ja spontaanius, teemme yhdessä tärkeitä asioita; turhat kokoukset ja ylimääräinen byrokratia on karsittu mahdollisimman vähiin. Tavoitteemme on rohkaista kaikkia naisia toimimaan tasa-arvon, rauhan, ihmisarvon, solidaarisuuden sekä hyvän arkielämän puolesta.

”Parasta tässä äänekkäiden naisten yhteistyössä on koko ajan ollut spontaanius, ilo ja mahdollisuus toteuttaa monenlaisia ideoita. Kaikkia meitä yhdistää halu parantaa maailmaa ja kyky innostua yhdessä. ”’

Lisätietoja

Hanna Hylkilä, p. 044 277 8209
hanna.hylkila(at)gmail.com

Kaisa Korhonen, p. 050 5366688
kaisa.korhonen(at)pp1.inet.fi