Hyvinvointialueiden hallintoon laaja ja osallistava demokratia

Savo-Karjalan Vasemmiston syyspiirikokous esittää, että hyvinvointialueiden hallintoon tulee perustaa lakisääteisten lautakuntien rinnalle tarpeellinen määrä muita lautakuntia ja jokaiseen palvelulautakuntaan yksilöasioiden jaosto. Lakisääteisinä tulevat työskentelemään aluevaltuusto, aluehallitus ja tarkastuslautakunta.

Lautakunnat voivat rakentua tehtävien mukaan siten, että ne vahvistavat kaikkien elinten yhteistoimintaa. Lautakuntien tehtäväkokonaisuuksia
voivat olla esimerkiksi lasten ja perheiden asiat, vanhus- ja vammaisasiat, yleispalvelut ja hyvinvointi, tukipalvelut sekä turva- ja pelastustoimi.

Myös laaja alueellinen asiantuntijuus ja vaikuttavuus on taattava lautakuntien tarpeeksi ison jäsenmäärän kautta.

Kunnissa lakisääteisinä toimivat jo nuoriso-, vammais- ja vanhusneuvostot. Niiden lisäksi on luotava rakenteet, joiden avulla kansalaiset, kansalaisjärjestöt ja kunnat voivat osallistua hyvinvointialueen päätöksentekoon ja valmisteluun.

Kansalaisten osallisuutta edistetään asukas- ja asiakasraadein, jotka ovat suoria demokratian ja vaikuttamisen keinoja. Kuntien kanssa on luotava saumattomasti toimivat yhteistyökäytännöt esimerkiksi sivistyspalveluiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.

Tiivis yhteistyö kansalaisjärjestöjen kesken on kaiken ydin. Niillä on erittäin suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjinä ja ehkäisevien palveluiden tuottajina. Eri ihmisryhmiä on kuultava heille sopivalla tavalla saavutettavuutta korostaen.

Vasemmistoliiton aluevaaliehdokkaat sitoutuvat ajamaan koko hyvinvointialueen asukkaiden etuja ja ottamaan eri paikkakuntien erityispiirteet huomioon.

Suorassa kansanvaalissa valittavat aluevaltuutettumme kantavat vakavasti vastuunsa suuren tehtäväkentän eri alueiden ja palveluiden kehittämisestä. He sitoutuvat myös herkällä korvalla kuulemaan alueen asukkaita ja osallistamaan heitä asioiden hoitoon

Lisätiedot:

Juha Pitkänen
Savo-Karjalan Vasemmisto
puheenjohtaja 1.1.2022 alkaen
045 3560 106
pitkanenjunnu(at)gmail.com