Ihmisten on päästävä hoitoon ajoissa, taloudellisesta tilanteesta riippumatta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisprosessissa on tärkeää pohtia sitä, kuinka ihmiset saavat jatkossa hyvää hoitoa ja palveluja tulotasosta riippumatta ja kuinka yhdenvertaisuusperiaate toteutuu.

Hallituksen esitys uudeksi asiakasmaksulaiksi pitää sisällään parannuksia ja heikennyksiä. Huono asia on, että jos esitys toteutuu, vaikeutuu pienituloisten ihmisten hoitoon pääsy entisestään. Hallituksen esitys uudesta asiakasmaksulaista heikentäisi esimerkiksi pienituloisten paljon sairastavien vanhusten mahdollisuuksia päästä hoitoon.

Jatkossa terveyskeskuskäynneiltä voitaisiin periä 20,60 euron maksu aina 683 euroon saakka vuodessa. Hoitojen, lääkkeiden ja sairasmatkojen vuotuinen omavastuuosuus voi nousta yhteensä 1 600 euroon.

On tärkeää, että ihmiset pääsevät hoitoon ajoissa, taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Jos ihmiset eivät hakeudu hoitoon ajoissa, ongelmat pahenevat ja erikoissairaanhoidon tarve kasvaa. Se ei ole inhimillisesti eikä taloudellisesti kannattavaa.

Vasemmistoliiton esityksen mukaan ihmisten tulee päästä terveyskeskuslääkärin vastaanotolle kiireettömissä tapauksissa viikon sisällä, maksutta. Hoitotakuun nostaminen ja maksuton terveyskeskuslääkärin vastaanotto olisivat konkreettisia tekoja, tärkeitä askeleita kohti tasa-arvoisempaa terveyspalvelujärjestelmää. Lisäksi on tärkeää luoda huomattavasti matalampi maksukatto. Vasemmistoliitto esittää 760 euron maksukattoa. Nämä uudistukset poistaisivat räikeimpiä eriarvoisuuksia maamme terveyspalveluissa. Sote-palvelujen ja maksupalvelulain uudistamisen myötä on parannettava yhdenvertaisuutta.

Mielestäni on tärkeää huomioida myös, että jos sote-uudistus tulee, eikä maakunnille anneta verotusoikeutta, on rahoitus hankittava asiakasmaksuilla. Sote-maksut ovat kuitenkin Suomessa jo nyt Pohjoismaiden korkeimpia. Tämä on kestämätön tilanne. Tästä kärsivät eniten pienituloiset, vanhukset ja eniten hoitoa tarvitsevat vähävaraiset ihmiset. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua päätyi ulosottoon vuonna 2017 yli 300 000. Tähän asiaan tulee yhteiskunnassamme myös saada parannusta.

Sosiaalipalveluiden kehittäminen tulee nähdä myös tärkeänä kehittämisenkohteena terveyspalveluiden kehittämisen rinnalla. Ihminen on kohdattava kokonaisuutena. Palveluja on saatava helposti, matalan kynnyksen kautta. Ihmisiä ei pidä pompottaa luukulta toiselle ja palveluiden saatavuutta on parannettava. Ihmisten itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen tulee olla tärkeä arvo. Mielestäni myös esimerkiksi vammaisten asumispalveluiden kilpailuttaminen tulee lopettaa.

Seuraavan hallituskauden yhtenä tärkeänä tavoitteena on oltava eriarvoisuuden vähentäminen maassamme.

Marjaana Mikkonen

Sosionomi (AMK)

Kansanedustajaehdokas, Kuopio

Kirjoitus julkaistu Iisalmen Sanomissa 31.1.