ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TULEVAISUUS TURVATTAVA

Yliopistouudistusta tehtäessä luvattiin, että yliopistojen rahoitus turvataan. Nyt on kuitenkin käynyt selvästi ilmi, että eduskuntaa harhautettiin tältä osin. Tosiasiassa ainoastaan Aalto-yliopisto saa kuluvana vuonna käyttöönsä enemmän rahaa kuin viime vuonna. Kaikkien muiden osalta budjettirahoitus reaalisesti pienenee.

Hallituksen politiikan seurauksena yliopistoilla etenee yt-neuvottelujen kierre. Lappeenrannan teknillinen yliopisto aloitti henkilöstönsä mittavat irtisanomiset. Oulun yliopisto päätti lakkauttaa Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen. Nyt mukaan on liittynyt myös Itä-Suomen yliopisto, joka 6.4 ilmoitti käynnistävänsä YT-neuvottelut, jotka kohdistuvat joka kahdeksanteen yliopiston palveluksessa työskentelevään.

Pohjois-Savon Vasemmisto vaatii, että hallitus noudattaa eduskunnan hyväksymää sivistysvaliokunnan lausumaa, jonka mukaan yliopistoille turvataan riittävä perusrahoitus. Käydyt yt-neuvottelut osoittavat, että tässä ei ole onnistuttu. Hallituksen on ryhdyttävä toimiin, jotta rahoituskurimus päättyy. Lisäbudjetissa yliopistoille tulee antaa riittävät varat alv-kompensaation, työttömyysvakuutusmaksun sekä palkankorotusten kattamiseen. Yliopistoilta on myös poistettava valtion tuottavuusohjelman leikkausvaatimukset, joilla yliopistoja edelleen kuritetaan.

Hallitus näyttää nyt haluavan luoda yliopistoverkoston, jossa kilpailun varjolla ollaan valmiita heittämään syrjään ajatukset elinikäisestä oppimisesta ja sisäänpääsyn laajentamisesta kaikkia koskevaksi. Tämä on kehityskulku, jota Pohjois-Savon Vasemmisto ei halua olla tukemassa.