Jokaiselle oikeus tasa-arvoiseen ja laadukkaaseen perusopetukseen

Savo-Karjalan Vasemmisto on huolissaan koulutuksen eriarvoistumisesta Suomessa. Kuluneella viikolla julkaistiin OECD-maiden osaamistuloksia mittaava PISA-tutkimus, jossa vuoden 2015 kohteena oli luonnontiede. Vielä kymmenen vuotta sitten Suomi oli Pisa-tutkimusten kärkimaa, mutta alueellinen ja sosiaalinen eriarvoistuminen ovat laskeneet Suomen Pisa-tuloksia vuodesta 2006. Oppilaiden perhetausta vaikuttaa yhä voimakkaammin oppimistuloksiin.

Pisa-tutkimuksen mukaan Itä- ja Länsi-Suomi ovat heikoimman oppimisen alueita Suomessa. Savo-Karjalan Vasemmisto vaatii lisäresursseja koulutukseen erityisesti näille alueille. Puutteet oppilashuollossa, liian suuret koulu- ja ryhmäkoot sekä riittämätön yksilöllinen tuki heikentävät koulujen edellytyksiä huolehtia eniten tukea tarvitsevista oppilaista. Lisäksi Savo-Karjalan Vasemmiston puheenjohtaja Janne Parkkila toteaa, että  tyttöjen ja poikien väliset erot oppimistuloksissa kasvavat huolestuttavan nopeasti ja ne ovat jopa OECD-maiden suurimpia. Esimerkiksi lukutaidossa tyttöjen ja poikien välinen ero vastaa runsaan vuoden eroa koulun oppimäärässä.

Yhtenäinen peruskoulu on arvokas ihmiselle itselleen mm. oman oppimisen ja työelämään pääsyn vuoksi sekä koko yhteiskunnalle kansakunnan sivistyksen kannalta. Kaikilla Suomessa asuvilla tulee olla yhtäläinen mahdollisuus tasa-arvoiseen perusopetukseen asuinpaikasta ja perhetaustasta riippumatta.

Lisätiedot:

Janne Parkkila
Savo-Karjalan Vasemmisto
Puheenjohtaja 1.1.2017 alkaen
japskua(at)gmail.com
0400 558 160