Lukukausimaksut torjuttava

Lukukausimaksujen perimistä on perusteltu koulutuksen nopeuttamisella. Jo nykyisellään suuri osa opiskelijoista joutuu hakeutumaan töihin tai hakemaan toimeentulotukea turvatakseen elämisestä ja opinnoista aiheutuvat kustannukset opintojen aikana. Lukukausimaksujen periminen aiheuttaisi sen, että opiskelijat joutuisivat yhä enenevässä määrin työskentelemään opiskeluaikana. 

Maksuton koulutus myös yliopistoissa kuuluu suomalaiseen tasa-arvoon. Se osaltaan varmistaa koko nuorisolle mahdollisuuden haluamaansa koulutukseen vanhempien varallisuudesta riippumatta. 

Osaamisen vahvistaminen kokonaisuudessaan on Suomen kaltaiselle maalle tärkeää myös kansantalouden ja maan kilpailukyvyn kannalta. Siksikään lukukausimaksujen periminen ei ole järkevää politiikkaa. 

Pohjois-Savon Vasemmiston mielestä valtion tulee kantaa suurempaa vastuuta koko koulutusjärjestelmän toimivuudesta. Peruskoulujen luokkakoot on rajattava 20 oppilaaseen, oppilashuollon palvelut on taattava jokaiselle oppilaalle, opintojen ohjausta on parannettava ja korkeakoulujen riippumattomuus tulee turvata. Lisäksi yleinen oppivelvollisuus tulee nostaa 18 ikävuoteen.