Matti Semi kysyi Varkauden ja Iisalmen käräjäoikeuksista

Vasemmistoliiton tuore kansanedustaja Matti Semi jätti tänään ensimmäisenä valtiopäivätoimenaan kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä turvatakseen Pohjois-Savon käräjäoikeuden Varkauden ja Iisalmen kanslioiden säilymisen.

Oikeusministeriön asettama työryhmä on esittänyt käräjäoikeusverkostoa koskevassa raportissaan Varkauden ja Iisalmen kanslioiden lakkauttamista. – Keskittämisellä haetaan tietenkin kustannustehokkuutta, mutta Suomen tuomariliittokin on todennut lausunnossaan, ettei toivottuja säästöjä saavuteta käräjäoikeuksia yhdistämällä ja niiden kokoa paisuttamalla, Semi kertoo.

Kanslioiden lakkauttaminen heikentäisi oikeuspalvelujen saatavuutta ja aiheuttaisi huomattavia lisäkuluja asianosaisille ja asianajajille. Samalla palvelujen keskittäminen Kuopioon sitoisi poliisin jo ennestään niukkoja resursseja. – Poliisikuljetuksiin kuluva aika kasvaisi runsaasti, ja tämä on pois esimerkiksi liikenteen ja muun turvallisuuden valvonnasta, Semi toteaa.

Semin mukaan kanslioiden lakkauttaminen vaarantaisi myös asukkaiden oikeusturvaa. – Sähköinen asiointi ja nykytekniikka ei voi olla automaattivastaus palveluja karsittaessa, Semi sanoo. – Esimerkiksi todistajien kuuleminen, tai siviiliriidan sovittelu ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla puhelin- tai videoyhteydellä.

Kanslioiden lakkauttamisella olisi myös huomattavat vaikutukset alueen työllisyyteen. – Varkauden ja Iisalmen kanslioiden yhteenlaskettu työllistämisvaikutus on yli 50 henkilötyövuotta. On selvää, että palveluverkoston karsimiset ovat kohtalokkaita alueen tulevaisuuden kannalta, Semi korostaa.

Lisätiedot:

Matti Semi
050 513 0688
matti.semi(at)eduskunta.fi