Nuorten ja ennestään heikoilla olevien kurittaminen koronataantumassa olisi virhe

Savo-Karjalan Vasemmisto vaatii, että koronataantumasta selviämisessä ei toisteta 1990-luvun laman virheitä.  Piirijärjestön mielestä on tehtävä toimia, jotka edistävät parhaalla mahdollisella tavalla sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Näillä toimilla estetään inhimillisesti ja taloudellisesti kalliit virheet, jotka tulevat usein maksuun vuosien viiveellä.

Korona kurittaa kaikkia kansalaisia, mutta etenkin aikuistuvia nuoria ja ikääntyneitä työntekijöitä sekä yhteiskunnassa muita heikommassa asemassa olevia. Perheiden ruoka-avun tarve on lisääntynyt viime keväästä 73 prosenttia. Toimeentulotukea sai yli 40 prosenttia suurempi joukko kuin vuotta aiemmin. Myös velkaongelmaisten määrä kasvoi 40 prosenttia.

Piirijärjestö kiittää vasemmistoliiton kädenjälkeä 5,5 miljardin lisätalousarviossa. Se sisältää elvytystoimenpiteitä esimerkiksi koulutuksen eri asteille, liikenteeseen, kunnille peruspalveluiden järjestämiseen, perheiden tukeen, ekologiseen jälleenrakentamiseen ja kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Vasemmistolle hyvin tärkeä on myös väliaikainen toimeentulotuen korotus.

Lähteet:

Ennakkotieto Sosiaalibarometri 2020: Koronaepidemia kärjistänyt toimeentulo-ongelmia

Valtion neljäs lisätalousarvioesitys vuodelle 2020

Lisätiedot:

Janne Parkkila
puheenjohtaja, Savo-Karjalan Vasemmisto
0400 558160
janne(at)janneparkkila.fi