Pohjois-Savon Vasemmisto haluaa Pohjois-Savon Soten!

Pohjois-Savon Vasemmisto pitää oikeana Pohjois-Savon Soten (PoSoTe) ohjausryhmän kannanottoa, jonka mukaan Sote-uudistuksen valmistelua tulee jatkaa Pohjois-Savon oman sote-alueen pohjalta.

Maan hallitus päättää sotesta vastaavien itsehallintoalueiden määrästä ja rajoista kuluvan lokakuun aikana. Pohjois-Savon sote-itsehallintoalueen syntyminen edellyttää käytännössä vähintään 14 itsehallintoaluetta. Jos alueita on vähemmän, Itä-Suomeen syntyy Pohjois-Savoa suurempi itsehallintoalue. Myös tähän on Pohjois-Savossa oltava valmius.

Pohjois-Savon Soten tulevassa toiminnassa on turvattava mahdollisimman laaja integraatio eli sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden välisten turhien ja byrokraattisten raja-aitojen poisto, riittävä väestöpohja, kattavat lähipalvelut sekä itsehallintoalueen asukkaiden ja henkilöstön aidot vaikutusmahdollisuudet.

Eduskunnassa vaalien alla kaatunut hallituksen sote-järjestämislakiesitys antaa näiden tavoitteiden toteuttamiselle hyvän pohjan.

Pohjois-Savon Vasemmisto
piirihallitus 8.10.2015