Puoluekokous Kuopiossa 15. – 17.11.2019

Tietoa puoluekokouksesta

Vasemmistoliiton puoluekokous järjestetään 15.–17.11.2019 Kuopion musiikkikeskuksessa.

Aiemmasta poikkeavan kokousajankohdan takia kokousvalmistelujen aikataulu poikkeaa aiemmasta.

Ehdokaskelpoisuus ja äänioikeus

Puoluekokousedustajiksi voidaan asettaa vuoden 2019 jäsenmaksun viimeistään 31.5.2019 maksaneita jäseniä, ja heillä on äänioikeus puoluekokousedustajien valitsemiseksi mahdollisesti järjestettävissä  vaaliyhtymäkohtaisissa jäsenäänestyksissä.

Savo-Karjalasta puoluekokousedustajia valitaan 19. Piirijärjestö jaetaan Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaaliyhtymiin, joista valitaan puoluekokousedustajat jäsenmaksun maksaneiden jäsenmäärän suhteessa. Jos ehdokkaita puoluekokousedustajaksi on enemmän kuin vaaliyhtymästä voidaan valita, järjestetään puoluekokousedustajista jäsenäänestys. Jäsenäänestyksessä noudatetaan henkilökohtaista suhteellista vaalitapaa.

Kuinka päästä puoluekokousedustajaksi?

Ilmoittautuminen ehdokkaaksi puoluekokousedustajien valintaa varten tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti puoluetoimiston kautta täyttämällä  lomake. .

Linkki lomakkeeseen löytyy myös osoitteesta https://vaikutavasemmistossa.fi/vasemmisto/puoluekokous-2019/.

Lähetä lomake viimeistään 4.8.2019. Puoluetoimisto toimittaa tiedot ehdokkaiksi ilmoittautuneista piireille ja osastoille.

Ehdokkaiden asettamisesta päättävät puoluejärjestöt: osastot, kunnallisjärjestöt ja piirit. Puolue ja piirijärjestö toivovat, että ehdolle asetetaan kaikki  ehdokkuudesta kiinnostuneet ehdokaskelpoiset henkilöt. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua myös osastolle/kunnallisjärjestölle aina siihen asti, kun osaston/kunnallisjärjestön kokouksessa päätetään asetettavista ehdokkaista.

Ehdokasasettelu kokonaisuudessaan päättyy 18.8.2019.

Jokaiselta asetetulta ehdokkaalta vaaditaan kirjallinen suostumus, lomake

Puoluekokouksen valmisteluun ja edustajavalintaan liittyvät päivämäärät

Tässä vielä kertauksen vuoksi tärkeimmät päivämäärät:

14.8. Puoluehallitus vahvistaa vaaliyhtymät.
18.8 Puoluekokousedustajaehdokkaiden asettamisaika päättyy. Paikallisosastot ilmoittavat edustajaehdokkaat, kokouspäätös! Ilmoittaminen jaakko.turunen(at)vasemmistoliitto.fi.
25.8. Allekirjoitetut ehdokaslomakkeet viimeistään toiminnanjohtajalla.
13.9. – 20.9. Mahdollinen jäsenäänestys puoluekokousedustajista.
1.10. Viimeinen päivä piirin toimittaa jäsenäänestyksen tulokset puoluetoimistolle.
5.10. Syyspiirikokous Iisalmessa. Kokouksissa valitaan puoluevaltuuston jäsenet ja varajäsenet.
31.10. Viimeinen päivä piirin lähettää puoluetoimistolle esitykset puoluekokousvirkailijoiksi (kokouksen puheenjohtajat, valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet, ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat).
15. – 17.11 Puoluekokous Kuopion musiikkikeskuksella

 

Talkoolaiseksi puoluekokoukseen?

Puoluekokoukseen tarvitaan paljon talkoolaisia monenlaisiin tehtäviin mm. järjestyksenvalvontaan, infopisteelle, kokouskansliaan, salitiimiin, nettitiimiin ja kuljettajiksi.

Talkoolaishaku käynnistyy elokuussa.

Lisätiedot:

Malla Kantolalta, kokoukseen valmistautuminen ja kokousjärjestelyt malla.kantola(at)vasemmisto.fi

Jari Hoffrenilta, talkoolaisasiat, jari.hoffren(at)vasemmisto.fi