Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen on parannettava palveluja ja niiden saatavuutta

Lähipalveluista laaditaan tarkat sopimukset palvelujen jäsentämisestä ja turvaamisesta. Ne hyväksytään mukana olevissa kunnissa.

Seudullisina palveluina tulisi olla terveyskeskussairaala, johon kuuluisi lääkäripäivystys vähintään klo 22 saakka ja peruserikoissairaanhoito, röntgen, kuntoutussuunnittelu ja -ohjaus, puhe-, toiminta-, ravitsemis-, ym. terapiat.

Alueellisiin palveluihin tulisi lukea mm. vaativa erikoissairaanhoito, ympärivuorokautinen ja  viikonlopun päivystys.

Käyntimaksut pois ja hoitotakuu lyhemmäksi

Pohjois-Savon Vasemmisto asettaa tavoitteeksi myös terveyskeskusmaksujen poistamisen ja erikoissairaanhoidon hoitotakuuajan lyhentämisen kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen neljän seuraavan vuoden aikana.

Muut keskeiset tavoitteet

 

  • Uudistuksen tulee vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toimintaedellytyksiä ja rahoitusta siten, että palvelujen saajien yhdenvertaisuus lisääntyy ja heikoimmassa sosiaalisessa ja terveydellisessä asemassa olevien tilanne paranee.
  • Kuntarakennetta vahvistetaan tavoitteiden toteuttamiseksi.
  • Sote-palvelut tuotetaan pääasiassa julkisina palveluina
  • Päätöksentekorakenteiden on turvattava demokraattinen ja poliittinen ohjaus

 

Yhteyshenkilöt ja lisätiedot:

Matti Matikainen
valmistelevan työryhmän puheenjohtaja
040 502 8017

Kaisa Korhonen
Pohjois-Savon Vasemmiston puheenjohtaja
050 5366 688