Vasemmistonaiset kulttuurin, koulutuksen ja tasa-arvon puolesta

Varkaudessa 3.9. kulttuuripäivää viettävät itä- ja keskisuomalaiset vasemmistonaiset muistuttavat kulttuuripalveluiden elinvoimaa tuottavasta vaikutuksesta. ”Taide saa meidät rakastamaan ja siksi suojelemaan elämää!” Kulttuuri ja taide ovat perusoikeuksia ja arvokkaista sinänsä; siksi taidekasvatuksen ja kulttuuriharrastusten tasa-arvoiset mahdollisuudet on turvattava. Sen lisäksi kulttuuriharrastukset lisäävät merkittävästi terveyttä ja hyvinvointia, ja siten niiden tukeminen on myös taloudellisesti kannattavaa. Kulttuuripalveluiden ja luovien alojen taloudellisesti tuottava merkitys aluetaloudelle on huomattava.

Vasemmistonaiset tutustuivat Varkauteen kaupunkijunan kyydissä.

Vasemmistonaiset tukevat myös samaan aikaan Helsingissä toteutettavaa hallituspolitiikan vastaista mielenosoitusta. Tämän hallituksen päätökset kurittavat pienituloisimpia ja erityisesti naisia. Siksi niiden sijaan tarvitaan rakentavampia vaihtoehtoja.

Siellä missä tulot ovat pienimmät, ostovoiman lisääminen koituu heti kansantalouden eduksi: rahat kiertävät kauppoihin ja pienyrittäjille. Leikkaukset sen sijaan tuovat mukanaan inhimillisiä tragedioita, turvattomuutta ja rauhattomuutta sekä mittavia, kertautuvia kustannuksia yhteiskunnalle. Siksi esimerkiksi opiskelun, vanhemmuuden tai työttömyyden aikaisia etuuksia tai eläkkeitä ei saa leikata, vaan niiden tulee turvata kohtuullinen elintaso jokaiselle.

Riittävät resurssit päiväkodeissa ja kouluissa takaavat lapsille ja nuorille hyvän alun opintielle ja auttavat kasvamaan yhteiskunnan jäsenyyteen. Nykyisin vielä tunnustetusti korkeatasoinen toisen asteen koulutus ja korkeakoulutus ovat Suomen voimavara työelämän ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Taloutemme nousee vain kehittämällä osaamista ja ammattitaitoa, ei heikentämällä niitä.

Julkisen sektorin naiset tekevät elintärkeää kasvatus-, hoito- ja hoivatyötä, joita ilman eivät yhteiskunnan eivätkä elinkeinoelämän rattaatkaan pyöri. Siksi kuntien talous on turvattava palveluiden järjestämiseksi. Iloitsemme kuitenkin siitä, että hallitus onnistui kumoamaan oman esityksensä päivähoitomaksujen korotuksista. Varhaiskasvatusta pitäisi mielestämme edelleen kehittää ja sitä tulisi tarjota kaikille lapsille maksutta. Vanhempainvapaita tulee myös uudistaa tasoittamaan miesten ja naisten eriarvoista asemaa työelämässä.

Vasemmistonaisten valtakunnallinen verkosto suunnittelee aktiivisesti tulevia kuntavaaleja. Hallituspolitiikkaan kyllästyneet naiset ovat liikkeellä laajasti – ja se tulee vaikuttamaan vaaleissa.

Pohjois-Savon Vasemmistonaisten järjestämässä kulttuuritapahtumassa 3.9. on koolla vasemmistonaisia eri puolilta Pohjois-Savoa, Pohjois-Karjalaa ja Keski-Suomea. Tutustumme Varkauden museon näyttelyn kautta tehtaan tarinoihin, Varkauden katukuvan kohokohtiin ja keskustelemme kulttuuripolitiikasta, kirjallisuudesta sekä kulttuurin tuottamisen ja kuluttamisen sukupuolesta.

Lisätietoja Kaisa Korhonen, p. 050 5366688