Viekö sote-uudistus verorahat veroparatiiseihin?

 PIIRIKOKOUSKANNANOTTO

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on palattava sen alkuperäisiin tavoitteisiin ja valmistelua on jatkettava niiden pohjalta. Uudistuksen tarkoituksena on ollut tuoda kansalaisille saavutettavat ja tasa-arvoiset julkiset palvelut; sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation halutaan tuovan sujuvuutta ja tehokkuutta palveluketjuihin. Pohjois-Savon Vasemmiston mielestä uudistuksen onnistuminen on nyt vaarassa: yhtiöittäminen ja valinnanvapausmalli eivät toteuta näitä tavoitteita.

Valinnanvapaus vaarantaa palveluketjujen sujuvuuden ja pirstoo palveluntuotantoa. Yksityiset yritykset houkuttelevat helposti hoidettavat asiakkaat; julkinen sektori vastaa edelleen enemmän tukea ja hoitoa tarvitsevista. Vastuu hoitoketjun kokonaisuudesta katoaa.

”Valinnanvapaus tuskin toteutuu kasvukeskusten ulkopuolella tai pienituloisimpien asuinalueilla; yksityiset toimijat keskittyvät sinne missä on mahdollisuus kuoria kermat ja poimia rusinat”, toteaa piirin varapuheenjohtaja Kaisa Korhonen.

”Olemme huolissamme erityisen haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden – esimerkiksi kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien – palveluista. Onko yleensäkään yksittäisellä ihmisellä tietopohjaa ja kykyä tehdä valintoja terveydenhuollon tai sosiaalipalveluiden suhteen? Miten palveluohjaus voidaan järjestää yksilön kannalta toimivaksi ja kokonaisuutta palvelevaksi tässä uudessa viidakossa?”

Yhtiöittäminen johtaa todennäköisesti julkisten kustannusten nousuun ja myös asiakasmaksujen korotuksiin. Se vie päätösvallan demokraattisesti valituilta edustajilta yhtiösalaisuuden piirin. Jo nyt on nähtävissä, että monikansalliset pörssiyhtiöt valtaavat markkinoita ja pienet yrittäjät katoavat. Voittoja tehdään meidän verovaroillamme kustannetuista palveluista, mutta voitot siirretään Suomen verotuksen ulottumattomiin.

Lisätiedot:

Kaisa Korhonen
varapuheenjohtaja
Pohjois-Savon Vasemmisto
kaisa.korhonen(at)pp1.inet.fi
050 5366688