Artikkelit kirjoittajana: Pekka Voipio

Varhaista tukea lapsille ja nuorille

Ihmisen hyvinvointiin vaikuttaa merkittävästi se, kuinka osalliseksi ja merkitykselliseksi hän tuntee itsensä. Syrjäytymiskehityksen näkökulmasta yhteiskuntaan kiinnittyminen, yhteisöön kuuluminen ja osallisuus ovat merkityksellisiä asioita. Lapsuudessa koetulla yksinäisyydellä on yhteyttä nuoruus -ja aikuisiän hyvinvoinnin ongelmiin. Maassamme yhä useampi lapsi ja nuori kokee yksinäisyyttä. Esimerkiksi kasvatuksessa ja koulutuksessa lasten ja nuorten yksilöllinen kohtaaminen jää usein liian vähälle tehokkuuden […]

[ Lue lisää → ]

Arvokas vanhuus

Vanhustenhoidon ongelmat ovat olleet kärkipuheenaiheina niin poliitikkojen vaalipuheissa kuin lehdistössäkin. Otsikkoihin nousi eriasteisia laiminlyöntejä, jopa rikostutkintoja on aloitettu. Hoiva-alan ulkoistaminen on jatkuvasti kasvanut. Hoidon ja hoivan laiminlyöntejä on löytynyt valvonnassa eri puolilta maata Attendon, Mehiläisen, Esperi Caren ja Pihlajalinnan yksiköistä. Joissakin yksiköissä on jouduttu toiminnan keskeytyksiin. Tässä keskustelussa on jäänyt hieman taustalle kotonaan asuvien vanhusten […]

[ Lue lisää → ]

Ihmisarvoista ja ihmisen arvoista politiikkaa

Talous nostetaan nykyisin politiikan keskiöön. Siinä on kuitenkin jotain kovin nurinkurista. Ihmisarvo ja ihmisoikeudet ovat politiikan kovaa ydintä. Ei talous saa olla itseisarvo, vaan väline ihmisten hyvään elämään. Olennainen kysymys on, miten luodaan kaikille ihmisille oikeudenmukainen yhteiskunta, joka kestää myös talouden notkahdukset ja ilmastonmuutoksen seuraukset. Julkisella puheella luodaan kuvaa tietyistä ihmisryhmistä ja samalla muokataan pohjaa […]

[ Lue lisää → ]

Jokaisella on oikeus riittävään toimeentuloon

Sipilän hallitus, eli keskusta, kokoomus ja siniset (ennen perussuomalaiset) on heikentänyt työttömien perusturvan tasoa. Näin kertoo juuri julkaistu THL:n perusturvan riittävyyden arviointiraportti. Sosiaaliturvan sekä verotuksen muutokset ovat ajaneet köyhyyteen noin 38 500 ihmistä. Eniten lakimuutoksista ovat kärsineet yksinhuoltajat ja yksinasuvat. Tämä kaikki on sen saman hallituksen aikaansaannosta, joka on muun muassa keventänyt hyvätuloisten verotusta ja pitää […]

[ Lue lisää → ]

Teiden kunnossapitoon panostettava

“204 A tieliikenneonnettomuus suuri, Linja-auto ajanut ojaan n. 80 km/h nyt kyljellään ojassa. Altistuneita n. 35 lasta ja 5 aikuista.” Tässä ensitiedot viranomaisradion näytöllä yhdeltä mieleenpainuvimmista tehtävästä työuraltani. Silloin keliolosuhteet olivat samantyyliset, mitä viime päivinä eli pienimmät tiet peilijäässä. Meiltä matkaa on tilannepaikalle noin 20 kilometriä. Toiseksi lähimmällä ensihoitoyksiköllä noin 40 kilometriä. Onni oli tuolloinkin […]

[ Lue lisää → ]

Plagiointipäätökset suljettujen ovien takana

Karjalaisen artikkelissa Vilppiepäilyjen määrä Karelia-ammattikorkeakoulussa on ennenkuulumaton (22.2.) kuvattiin plagiointiepäilyjen käsittelyä. Karelia tiedotti marraskuussa viidestä yamk-opinnäytetyön plagiointitapauksesta ja rehtorin tekemistä päätöksistä. Yhtä tutkintoa esitettiin purettavaksi. Tapauksia on enemmän, mutta rehtorin mukaan niissä ”on pääosin kyse vähäisistä rikkeistä, kuten lähdeviittausten puutteellisuudesta”. On kuitenkin syytä epäillä, että ainakin viidessä tapauksessa plagiointi ollut ainakin yhtä laajaa kuin työssä, […]

[ Lue lisää → ]

Kysymys Kelan valtuutetuille: Miksi tällainen kilpailutus on hyväksytty?

Kelan kilpailutus kustantamistaan kyydeistä on saanut aikaan kaaoksen, ainakin täällä Pohjois-Savon pienissä kunnissa. Ihmetyttää, miten julkisin varoin toimiva Kela voi valita kilpailun voittajaksi sellaisen yhtiön, jolla ei ole kalustoa hoitaa niitä tehtäviä, mitä julkisessa kilpailutuksessa vaadittiin. Lisäksi ihmetyttää, miksi Kelan kyydityksistä vastaava henkilö kiertää kuntia, joissa taksimiehet eivät ole hyväksyneet Pro Keskuksen orjasopimusta ja syyllistää […]

[ Lue lisää → ]

Hyvän työelämän eväät – pitkän ja pätkätyön kautta kohti kolmatta ikää

Työelämän pelisäännöt eli työn tekemiseen liittyvän lainsäädännön on päättänyt eduskunta kolmikantaneuvottelujen jälkeen. Tähän neuvottelumenettelyyn tuli särö kuluvan hallituskauden aikana. Vasemmiston tavoitteena on, että seuraava hallitus palaa asiantuntijoiden kuulemiseen säätäessään työelämää koskevia lakeja. Työelämä, jonka me kaikki käymme läpi, on selkeintä aloittaa perehtymällä työsopimuksen sisältöön. Työpaikan pelisäännöthän sovitaan työsopimuksella alaa koskevan työehtosopimuksen mukaisiksi. Erimielisyyksien ilmetessä työnantaja […]

[ Lue lisää → ]

Ihmisarvo palautettava – toivoa on

Viime viikkojen paljastukset jo vuosia kestäneistä ongelmista hoito- ja hoiva-aloilla tuovat rajulla tavalla esille sen, että ihmisten elämä ei ole kauppatavaraa. Vanhusten, sairaiden ja vammaisten todetut heitteillejätöt ja epäillyt kuolemantuottamuksiin johtaneet laiminlyönnit ovat järkyttäneet ihmisiä, aivan oikeutetusti. Välillä on vain pystynyt haukkomaan henkeään – nykyhallitus on pistänyt kaiken toimivan käytännön sekaisin tässä maassa. Onhan tämä […]

[ Lue lisää → ]

Markkinariistaa ilman oikeusturvaa

Viime aikoina maan hallitusta ja eduskuntaa on kuohuttanut vanhusten hoidon puutteet niin yksityisillä kuin julkisella sektorilla. Molemmista löytyy niin huonoja kuin hyviä vanhuspalveluiden tuottajia. Se, että vanhukset saavat hyvää hoivaa, on tärkeä ja ehdoton asia. On tarpeen nostaa vielä pari asiaa esille näistä puutteellisesti hoidetuista palveluista. Ensimmäinen ja tärkein on se, että mikä on vanhusten oikeusturva […]

[ Lue lisää → ]