Tiedotteet

Pohjois-Savon Vasemmiston puheenjohtajaksi Markku Ruotsalainen

Kiuruvetinen puutarhuri Markku Ruotsalainen, 47, valittiin Pohjois-Savon Vasemmiston puheenjohtajaksi sunnuntaina 24.03.2013 Kuopiossa pidetyssä järjestön vuosikokouksessa. Ruotsalainen on toiminut edellisen kauden piirijärjestön 2. varapuheenjohtajana ja valittiin viime kunnallisvaaleissa toiselle kaudelle Kiuruveden valtuustoon. Hän on myös vasta valittu maakuntavaltuutettu.

Neljä vuotta piirijärjestöä johtanut opettaja Kaisa Korhonen valittiin nyt ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Korhonen vetäytyi puheenjohtajan tehtävästä omasta  tahdostaan. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin eläkeläinen Pentti Kolari Kuopiosta.

 

[ Lue lisää → ]

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen on parannettava palveluja ja niiden saatavuutta

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO Tiedote
11.10.2012

Pohjois-Savon Vasemmisto julkaisee ensimmäisenä puolueena Pohjois-Savossa sote-uudistukseen liittyvät alueelliset tavoitteet sekä konkreettiset tavoitteet lähipalvelujen turvaamiseksi. Lisäksi vasemmisto esittää terveyskeskusmaksujen poistamista ja erikoissairaanhoidon hoitotakuuajan lyhentämistä kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen neljän seuraavan vuoden aikana

 

Pääpaino lähipalvelujen turvaamisessa

Pohjois-Savon Vasemmiston mielestä tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksessa pääpaino tulee olla lähipalvelujen turvaamisessa. Siten turvataan parhaiten eri väestöryhmien yhdenvertaiset palvelut eri kunnissa. Lähipalvelut ovat kuntalaisten normaaleiden asiointiyhteyksien päästä tavoitettavissa olevia, tavallisimmin tarvittavia palveluja ja ne turvataan kaikissa kunnissa. Niitä ovat mm. lääkärin, hammaslääkärin ja sairaanhoitajan arkipäivän vastaanotto, neuvola, sosiaalityö, kotihoito, asumispalvelut ja kouluterveydenhuolto. Vastaanotto laajennetaan 1- 2 päivänä viikossa iltavastaanotoksi. Palveluja laajennetaan myös sähköisiksi ja liikkuviksi. (Yksityiskohtaisempi esitys liitteenä olevassa kannanotossa).

[ Lue lisää → ]

Pohjois-Savon Vasemmisto ry:n tavoitteet sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämiseksi

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO Kannanotto
11.10.2012

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN  JA PALVELUJEN TUOTTAMINEN

1. UUDISTUKSEN PERIAATTEET

 

– Uudistuksen on vahvistettava sosiaali- ja terveydenhuollon  peruspalvelujen toimintaedellytyksiä ja rahoitusta siten, että yhdenvertaisuus lisääntyy ja heikoimmassa sosiaalisessa ja terveydellisessä  asemassa olevien asema paranee

[ Lue lisää → ]

Kuntauudistus kuntalaisten ehdoilla

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO Kannanotto
Piirikokous 11.3.2012 Kuopio

Pohjois-Savon Vasemmisto vaatii, että uusia vahvoja kuntia rakennetaan yhdessä kuntalaisten kanssa. Valtio ei sanele kuntaliitoksia, eivätkä suuremmat kunnat niele pieniä, vaan uudet, palveluja turvaavat kuntaratkaisut suunnitellaan kuntalaisten omasta näkökulmasta. Uusia kuntia muodostettaessa pitää varmistaa yhtäläinen palveluntarjonta ja kuntalaisten yhtäläiset vaikutusmahdollisuudet oman alueensa palveluihin.

[ Lue lisää → ]

ITÄ-SUOMI PIDETTÄVÄ YHTENÄ VAALIPIIRINÄ

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO Tiedote
Piiritoimikunta  24.1.2012

ITÄ-SUOMI PIDETTÄVÄ YHTENÄ VAALIPIIRINÄ

Hallitusohjelmassa on päädytty alentamaan ns. piilevää äänikynnystä vaalipiirejä yhdistämällä. Erityisesti hallitusohjelma kohdistaa yhdistämisvaatimuksen Itä-Suomen vaalipiirien osalle.

[ Lue lisää → ]

SAVONIAN PERUSTEHTÄVÄ TURVATTAVA

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO Tiedote
19.12.2011

SAVONIAN PERUSTEHTÄVÄ TURVATTAVA

Savonia- ammattikorkeakoulun tehtävä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa opetusta sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Pohjois-Savon Vasemmiston mielestä tulevassa ammattikorkeakoulujen muutosprosessissa on huomioitava tämä kuntayhtymän perustehtävä. Sen mukaisesti Savonian on otettava huomioon myös Varkauden ja Iisalmen toimipisteiden ympärille kehittyneet tekniikan, luonnonvara- ja sosiaali- ja terveysalojen koulutukselliset tarpeet.

[ Lue lisää → ]

LÄHIPALVELUT TURVATTAVA JA KUNTALAISILLE LISÄÄ PÄÄTÖSVALTAA

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO          
Piiritoimikunta 29.11.2011

LÄHIPALVELUT TURVATTAVA JA KUNTALAISILLE LISÄÄ PÄÄTÖSVALTAA

Kuntauudistuksen tärkeimmät tavoitteet tulee olla kuntalaisten tarvitsemien peruspalvelujen vahvistaminen, niiden tasapuolisen saatavuuden varmistaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Nykyisellä kuntarakenteella ei näitä tavoitteita kyetä saavuttamaan ja tältä osin tilanne edelleen vaikeutuu tulevina vuosina ikärakenteen radikaalisti vanhetessa ja huoltosuhteen heikentyessä.

[ Lue lisää → ]

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TULEVAISUUS TURVATTAVA

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO KANNANOTTO
Piiritoimikunta 17.4.2010
Siilinjärvi

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TULEVAISUUS TURVATTAVA

Alueellisesti kattava korkeakouluverkosto on tasa-arvoistanut opiskelijoiden mahdollisuuksia hakeutua opiskelemaan vanhempien varallisuudesta riippumatta. Korkeakouluverkosto on myös tukenut alueiden elinvoimaisuutta.

Nyt kokoomuslaisen opetusministerin johdolla hallitus on alkanut harjoittamaan yliopistopolitiikkaa, jonka lopputuloksena kaikki muut yliopistot, pääministeri Vanhasen ”Aalto high schooliksi” ristimää yliopistoa lukuun ottamatta, näivettyvät.

[ Lue lisää → ]

Kaikkien työkyvyn säilymisestä huolehdittava

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO                                    

Piirikokous 13.3.2010

Kannanotto

Työ- ja elinkeinoministeriö on viime vuoden marraskuussa antanut TE-toimistoille ohjeet jakaa työttömät eri palveluryhmiin heidän kykyjensä mukaan. Ryhmiä ovat suoraan työmarkkinoille, osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille ja

[ Lue lisää → ]

Lukukausimaksut torjuttava

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO                                                     

Piirikokous 13.3.2010

Kannanotto

Opetusministeriössä suunnitellaan korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille lukukausimaksuja osaksi vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeistä hallitusohjelmaa. Pohjois-Savon Vasemmiston mielestä tämä hanke on torjuttava.

[ Lue lisää → ]