Tiedotteet

Matti Semistä Vasemmiston kansanedustaja Savo-Karjalasta

Vuoden 2015 eduskuntavaalit käytiin sunnuntaina 26.4. Vasemmisto keräsi uudesta Savo-Karjalan vaalipiiristä 12 750 ääntä, 5,9 % hyväksytyistä äänistä. Pudotusta vuoden 2011 tulokseen tuli 0,9 prosenttia. Valituksi tuli Matti Semi Varkaudesta. Ehdokkaiden äänimäärät 22.4. tehdyn tarkistuslaskennan jälkeen: Matti Semi 2140 valitaan Kaisa Korhonen 1416 varalla Kaarlo Julkunen 1313 Anni Järvinen 1276 Kirsti Puurunen 980 Petteri Tahvanainen 844 Rauno […]

[ Lue lisää → ]

Eduskuntavaalit 2015

Savo-Karjalan Vasemmistopiirit ovat vahvistaneet 14 kansanedustajaehdokasta vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Puolue voi nimetä vaalipiirin alueelta 16 kansanedustajaehdokasta. Vaalipäivä sunnuntai 19.4.2015 Ennakkoäänestys kotimaassa 8.-14.4.2015 Ennakkoäänestys ulkomailla 8.-11.4.2015 Tulosten vahvistuminen 22.4.2015 Jo asetetut ehdokkaat ovat: Alia Dannenberg, s. 1975, Joensuu tutkija, FT Marko Haakana, s. 1967, Joensuu toiminnanjohtaja, sairaanhoitaja (AMK) Kari Hartikainen, s. 1969, Juankoski autonkuljettaja, nuoriso- ja […]

[ Lue lisää → ]

Valtion tuettava taantuvia teollisuuspaikkakuntia

Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisohjelma käytäntöön   1990-luvulta alkanut voimakas taantuminen muutamilla teollisuuspaikkakunnilla Itä-Suomessa ei ota loppuakseen. Esimerkiksi Outokummun väkiluku on laskenut noin 25 % viimeisen 20 vuoden aikana.   -Nykyisen suuruinen maan sisäinen muutto ei ole mielekästä. Uudellamaalla ja monissa maakuntakeskuksissa on valtava paine uuden infran rakentamiseen, kun taas monilla taantuvilla teollisuuspaikkakunnilla Itä-Suomessa on tarjota […]

[ Lue lisää → ]

Puoluekokousedustajien vaalin tulos

Vasemmistoliiton 8.-9.6. Tampereella pidettävään puoluekokoukseen osallistuu Pohjois-Savosta 15 edustajaa. Edustajat valittiin jäsenäänestyksellä. Äänestyksessä kärkeen nousi kuopiolainen kansanedustaja Erkki Virtanen 891 äänellä. Seuraavina olivat Heidi Komulainen Kuopiosta, Matti Semi Varkaudesta ja Kaisa Korhonen Leppävirralta. Naiset menestyivät vaalissa hyvin, sillä valituista 9 on naisia. Äänestysaktiivisuus vaalissa nousi  63,7 prosenttiin.

Piiritoimikunta vahvistaa vaalin tuloksen 18.5. sekä valitsee tarpeelliseksi katsomansa määrän varaedustajia.

[ Lue lisää → ]

Pohjois-Savon Vasemmiston puheenjohtajaksi Markku Ruotsalainen

Kiuruvetinen puutarhuri Markku Ruotsalainen, 47, valittiin Pohjois-Savon Vasemmiston puheenjohtajaksi sunnuntaina 24.03.2013 Kuopiossa pidetyssä järjestön vuosikokouksessa. Ruotsalainen on toiminut edellisen kauden piirijärjestön 2. varapuheenjohtajana ja valittiin viime kunnallisvaaleissa toiselle kaudelle Kiuruveden valtuustoon. Hän on myös vasta valittu maakuntavaltuutettu.

Neljä vuotta piirijärjestöä johtanut opettaja Kaisa Korhonen valittiin nyt ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Korhonen vetäytyi puheenjohtajan tehtävästä omasta  tahdostaan. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin eläkeläinen Pentti Kolari Kuopiosta.

 

[ Lue lisää → ]

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen on parannettava palveluja ja niiden saatavuutta

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO Tiedote
11.10.2012

Pohjois-Savon Vasemmisto julkaisee ensimmäisenä puolueena Pohjois-Savossa sote-uudistukseen liittyvät alueelliset tavoitteet sekä konkreettiset tavoitteet lähipalvelujen turvaamiseksi. Lisäksi vasemmisto esittää terveyskeskusmaksujen poistamista ja erikoissairaanhoidon hoitotakuuajan lyhentämistä kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen neljän seuraavan vuoden aikana

 

Pääpaino lähipalvelujen turvaamisessa

Pohjois-Savon Vasemmiston mielestä tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksessa pääpaino tulee olla lähipalvelujen turvaamisessa. Siten turvataan parhaiten eri väestöryhmien yhdenvertaiset palvelut eri kunnissa. Lähipalvelut ovat kuntalaisten normaaleiden asiointiyhteyksien päästä tavoitettavissa olevia, tavallisimmin tarvittavia palveluja ja ne turvataan kaikissa kunnissa. Niitä ovat mm. lääkärin, hammaslääkärin ja sairaanhoitajan arkipäivän vastaanotto, neuvola, sosiaalityö, kotihoito, asumispalvelut ja kouluterveydenhuolto. Vastaanotto laajennetaan 1- 2 päivänä viikossa iltavastaanotoksi. Palveluja laajennetaan myös sähköisiksi ja liikkuviksi. (Yksityiskohtaisempi esitys liitteenä olevassa kannanotossa).

[ Lue lisää → ]

Pohjois-Savon Vasemmisto ry:n tavoitteet sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämiseksi

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO Kannanotto
11.10.2012

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN  JA PALVELUJEN TUOTTAMINEN

1. UUDISTUKSEN PERIAATTEET

 

– Uudistuksen on vahvistettava sosiaali- ja terveydenhuollon  peruspalvelujen toimintaedellytyksiä ja rahoitusta siten, että yhdenvertaisuus lisääntyy ja heikoimmassa sosiaalisessa ja terveydellisessä  asemassa olevien asema paranee

[ Lue lisää → ]

Kuntauudistus kuntalaisten ehdoilla

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO Kannanotto
Piirikokous 11.3.2012 Kuopio

Pohjois-Savon Vasemmisto vaatii, että uusia vahvoja kuntia rakennetaan yhdessä kuntalaisten kanssa. Valtio ei sanele kuntaliitoksia, eivätkä suuremmat kunnat niele pieniä, vaan uudet, palveluja turvaavat kuntaratkaisut suunnitellaan kuntalaisten omasta näkökulmasta. Uusia kuntia muodostettaessa pitää varmistaa yhtäläinen palveluntarjonta ja kuntalaisten yhtäläiset vaikutusmahdollisuudet oman alueensa palveluihin.

[ Lue lisää → ]

ITÄ-SUOMI PIDETTÄVÄ YHTENÄ VAALIPIIRINÄ

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO Tiedote
Piiritoimikunta  24.1.2012

ITÄ-SUOMI PIDETTÄVÄ YHTENÄ VAALIPIIRINÄ

Hallitusohjelmassa on päädytty alentamaan ns. piilevää äänikynnystä vaalipiirejä yhdistämällä. Erityisesti hallitusohjelma kohdistaa yhdistämisvaatimuksen Itä-Suomen vaalipiirien osalle.

[ Lue lisää → ]

SAVONIAN PERUSTEHTÄVÄ TURVATTAVA

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO Tiedote
19.12.2011

SAVONIAN PERUSTEHTÄVÄ TURVATTAVA

Savonia- ammattikorkeakoulun tehtävä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa opetusta sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä.

Pohjois-Savon Vasemmiston mielestä tulevassa ammattikorkeakoulujen muutosprosessissa on huomioitava tämä kuntayhtymän perustehtävä. Sen mukaisesti Savonian on otettava huomioon myös Varkauden ja Iisalmen toimipisteiden ympärille kehittyneet tekniikan, luonnonvara- ja sosiaali- ja terveysalojen koulutukselliset tarpeet.

[ Lue lisää → ]