Kuntatoiminta

Vasemmistoliitolla on Savo-Karjalan vaalipiirissä 70 valtuutettua ja valtuutettuja 20:ssä vaalipiirin 31 kunnasta.