Koskenkorva ja työpaikat on pidettävä Suomessa

Vasemmistoliitto vaatii hallitusta perääntymään aikeistaan myydä alkoholijuomien valmistaja Altia.

Altia työllistää Suomessa suoraan 600 henkilöä ja epäsuorasti tuhansia etenkin sopimusviljelyssä. Altia tuottaa myös rehua sekä tärkkelystä paino-, panimo- ja paperiteollisuuteen.

Omistajaohjausministeri Pekka Haavisto on ilmoittanut, ettei Altiaa myydä ”seikkailijoille”, vaan työt pyritään pitämään Suomessa. Tuleva valtiovarainministeri Antti Rinne lupasi, ettei myyntiä toteuteta, mikäli ei voida varmistua työpaikkojen pysyvyydestä.

On selvää, että valtion ainoa keino varmistaa työpaikkojen säilyminen Suomessa on omistaa yhtiö. Myynti voi johtaa koko teollisuudenalan kuihtumiseen Suomessa. Työpaikkojen ja laajojen epäsuorien vaikutusten vuoksi valtiolla on yhä merkittävät strategiset syyt omistaa Altia. Myynnissä valtiolla ei ole juurikaan voitettavaa, mutta paljon hävittävää.

Koska Altian mahdollinen myyntihinta on romahtanut huonon johtamisen seurauksena, ei siitä voida olettaa saatavan merkittävästi tuloja. Myynti onkin selvästi ideologinen, eikä se perustu taloudellisiin tai muihin järkisyihin. Eduskunta voi siten helposti korjata lisätalousarvioesitystä Altian osalta ilman negatiivisia vaikutuksia valtiontalouteen. Vasemmisto vetoaakin erityisesti Altian puolesta puhuneisiin sosialidemokraatteihin, että he estävät yhtiöstä luopumisen.

 

Vasemmisto ei hyväksynyt yhteiskunnalle tärkeiden yhtiöiden myyntejä toimiessaan hallituksessa, eikä hyväksy niitä edelleenkään. Valtion on otettava nykyaikainen, rakentava ja työllistävä rooli yhtiöiden omistajana, sen sijaan, että yhteistä omaisuutta luovutetaan pois pilkkahintaan velkaan vedoten. Yhteiskunnallisesti tuottavasta omaisuudesta luopuminen on raskainta mahdollista velkaantumista.

 

Lisätietoja:

Jussi Saramo
Vasemmistoliiton poliittinen sihteeri
041 503 4000