Keväällä ovat ilmapiirivaalit

Tulevista eduskuntavaaleista on puhuttu ilmastovaaleina. Maahanmuuttovaalit -nimitys on syntynyt Oulun ja Helsingin viimeaikaisten tapahtumien seurauksena. On alettu puhua maahanmuuton ongelmista, vaikka pitäisi puhua tapahtuneista rikoksista, rangaistuksista ja niiden ennaltaehkäisemisestä.

Valitettavasti jotkut puolueet yrittävät saada tapahtuneista rikoksista vaaliteemansa, ja jopa hallituspuolue vaatii kansainvälisistä sopimuksista luopumista. Ikävää siinä on, että ajatuksen takana seisovat sekä ulkoministeri että eurooppaministeri.

Erityisesti lapsiin kohdistuvat väkivallan teot ovat äärimmäisen tuomittavia ja rangaistusten koventaminen sekä lain muuttaminen joiltain osin on kaikkien puolueiden yhteinen tahto. Myös ennaltaehkäisyyn ja rikosten selvittämiseen tuodaan helpotusta resurssien lisäämisellä.

Rangaistus ja karkotus, näin myös tehdään. Lain puitteissa on kuitenkin toimittava ja öyhöttäminen pakkopalautuksista nykyisten säännösten vastaisesti on ajan haaskausta. Nyt pitää keskittyä siihen mitä voidaan tehdä. Vailla kannatusta olevan puolueen tyynnyttely ottamalla keskusteluun ajatus kansainvälisten sopimusten noudattamistavasta ei ratkaise mitään.

Nyt on se aika, että lapsiin kohdistuneet väkivallan teot halutaan todella kitkeä ja estää. Muistettava kuitenkin on, ettei laki katso rikoksentekijän ihonväriä, eikä kansallisuus tai alkuperä ole rikos. Lain edessä kaikki ovat tasavertaisia, rangaistusten koventaminen koskee kaikkia seksuaalirikoksiin syyllistyviä.

Markku ”Werne” Tanskanen

kansanedustajaehdokas, Outokumpu

Julkaistu sanomalehti Karjalaisessa 21.1.2019