Plagiointipäätökset suljettujen ovien takana

Karjalaisen artikkelissa Vilppiepäilyjen määrä Karelia-ammattikorkeakoulussa on ennenkuulumaton (22.2.) kuvattiin plagiointiepäilyjen käsittelyä. Karelia tiedotti marraskuussa viidestä yamk-opinnäytetyön plagiointitapauksesta ja rehtorin tekemistä päätöksistä. Yhtä tutkintoa esitettiin purettavaksi.

Tapauksia on enemmän, mutta rehtorin mukaan niissä ”on pääosin kyse vähäisistä rikkeistä, kuten lähdeviittausten puutteellisuudesta”. On kuitenkin syytä epäillä, että ainakin viidessä tapauksessa plagiointi ollut ainakin yhtä laajaa kuin työssä, josta tutkinnon purkua haetaan.

Karelian hallituksen hyväksymän tutkintosäännön mukaan plagiointi on kielletty, ja se johtaa opintosuorituksen hylkäämiseen. Se voi johtaa myös ammattikorkeakoululain mukaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin: varoituksesta päättää rehtori ja opiskelijan erottamisesta hallitus.

Mielestämme tutkinnon purkaminen on rinnastettavissa opiskelijan erottamiseen. Pyysimme Karelian hallitusta selvittämään, onko rehtori ylittänyt toimivaltansa päättäessään tutkinnon purkamisesta ilman hallituksen päätöstä. Karelian hallitus vastaa, että ratkaisut plagiointitapauksissa eivät ole tutkintosäännön ja amk-lain mukaisia kurinpitotoimia, vaan rehtorin yleisen toimivallan mukaisia hallintopäätöksiä.

Kysyimme myös, onko yamk-tutkinnon suorittaneita henkilöitä, joiden opinnäytetöissä on todettu laajamittaista plagiointia, kohdeltu tasavertaisesti. Yhdeltä tutkinto peruutetaan, toisille seuraamus on lause opinnäytetyön kannessa.

Erikoisin päätös on, että mitään seuraamuksia ei tule, koska opinnäytetyötä ei alun perinkään olisi pitänyt hyväksyä. Karelian hallitus vastaa ilman perusteluja, että seuraamukset eri henkilöille ovat erilaisia, koska tapaukset ovat olleet erilaisia. Ovatko hallituksen jäsenet perehtyneet plagiointitapauksiin ja millä tavoin tapaukset eroavat toisistaan?

Karelia on sitoutunut avoimeen toimintakulttuuriin. Nyt plagiointiselvitysten asiakirjoja ei pyydettäessäkään ole saatavissa. Haluamme perustellun vastauksen sille, onko Karelia toiminut amk-lain mukaisesti. Onko plagiointiin syyllistyneitä opiskelijoita kohdeltu tasapuolisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti.

Erja Moore

yhteiskuntatieteiden tohtori, tutkija

Alia Dannenberg

filosofian tohtori, kauppatieteiden maisteri, hallinnon ja talouden tarkastuksen ammattilainen

Kansanedustajaehdokas, Joensuu

Kirjoitus julkaistu sanomalehti Karjalaisessa 28.2.