Setalla ei ole mitään avioliittoja vastaan

Juhani Happonen ilmaisi mielipidekirjoituksessaan (IS 18.1.2019) tuohtumuksensa Aito avioliitto -yhdistyksen pääsyn perumisesta Educa-messuille ja esitti perusteettomia väitteitä Seta ry:stä.

Aloitetaan aivan perusteista: Suomen perustuslain 6. pykälä sisältää yleisen syrjintäkiellon. Yhdenvertaisuuslain 8. pykälässä eritellään esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen kiellettynä syrjintäperusteena.

Aito avioliitto -hanke tähtää avioliitto-oikeuden poistamiseen samaa sukupuolta olevilta pareilta. Hankkeen tarkoitus on siis palauttaa lainsäädäntöömme perustuslain vastainen syrjintä, joka siitä tasa-arvoisella avioliittolailla nimenomaan poistettiin.

Happosen mukaan Seta ei voi sietää, että nuorille puhutaan avioliitosta, ja että Setan puheet ovat ”hämäystä”.

Setalla ei ole mitään avioliittoja vastaan. Päinvastoin, avioliiton tuleekin olla kaikille täysivaltaisille ihmisille lain edessä mahdollinen, sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Avioparien tulee myös tasavertaisesti voida hankkia lapsia joko biologisesti, adoptoimalla tai hedelmöityshoidoin.

Happonen toteaa, että ”lapset ja nuoret ansaitsevat tukea identiteettinsä luonnolliselle kehitykselle”.

Tästä lauseesta en voisi olla enempää samaa mieltä. Happonen kuitenkin unohtaa, että monien lasten ja nuorten ”luonnollinen kehitys” on jotain muuta kuin pojasta mieheksi tai tytöstä naiseksi varttumista. Tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan jopa viisi prosenttia yläkouluikäisistä kokee sukupuoli-identiteetikseen jonkin muun kuin oman juridisen sukupuolensa.

Toisin kuin Happonen antaa ymmärtää, kenenkään sukupuoli-identiteettiä tai seksuaalista suuntautumista ei myöskään voi ”hokemalla” muuttaa suuntaan tai toiseen, vaan ne ovat molemmat synnynnäisiä ominaisuuksia.

Happonen väittää, ettei tytöistä tai pojista saisi enää puhua kouluissa tai päiväkodeissa. Tämä on virheellinen väite.

Valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan on kirjattu, että sukupuolen moninaisuus on otettava huomioon kaikessa opetuksessa. Lasta saa edelleen vapaasti kutsua tytöksi tai pojaksi, jos lapsi itse kokee kyseisen roolin itselleen oikeaksi, mutta kaikkia lapsia ei automaattisesti pidä pakottaa oletetun sukupuolensa mukaiseen muottiin.

Sukupuolisensitiivinen kasvatuksen myötä lapsi kehittää itselleen positiivisen suhtautumisen sukupuoleensa. Tästä on hyötyä aivan jokaiselle lapselle sukupuolikokemuksestaan tai sukupuolen ilmaisustaan riippumatta: annetaan lapsille tilaa olla sellaisia kuin he ovat, tyttöjä, poikia tai jotain muuta.

Lopuksi Happonen kysyy, mitä sukupuolen ilmaisua lapsista saisi Setan mielestä käyttää.

Vastaus on: sitä ilmaisua, jonka lapsi itselleen haluaa vapaasti määritellä. Tämä pätee kaikkiin muihinkin ihmisiin. Kunnioittakaamme jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta.

Alia Dannenberg

Seta ry:n varapuheenjohtaja

kansanedustajaehdokas, Joensuu 

Kirjoitus julkaistu Iisalmen Sanomissa 23.1.2019