Äänestysalueiden määrän vähentäminen laskee äänestysaktiivisuutta

Savo-Karjalan Vasemmisto vaatii, että jatkossa nykyistä äänestysalueiden määrää ei enää vähennettäisi ilman pakottavaa tarvetta, vaan päinvastoin tutkittaisiin mahdollisuuksia lisätä äänestysalueiden määrää seuraaviin vaaleihin. Koronapandemian aikana tämä olisi ensiarvoisen tärkeää sekä mahdollistaisi turvallisen äänestämisen eikä äänestäminen jäisi kiinni esimerkiksi liian pitkistä välimatkoista äänestyspaikoille.

Viime vuosina kunnat ovat vähentäneet merkittävästi äänestysalueidensa määrää. Tämä on siten merkinnyt tuntuvaa heikennystä äänioikeutettujen mahdollisuuksiin äänestää vaalipäivänä. Äänioikeutetuista epävarmimmat äänestävät usein varsinaisena vaalipäivänä, jos äänestäminen nähdään vaalipäivänä liian hankalana, vaikuttaa tämä heikentävästi yleiseen äänestysaktiivisuuteen.

Savo-Karjalan Vasemmisto kiinnittää huomiota kevään kuntavaalien äänestysaktiivisuuteen. Vuoden 2017 vaaleissa valtakunnallinen äänestysprosentti oli 58,9. Savo-Karjalassa prosenttiosuus oli maan heikoin, 54,8. Äänioikeuden käyttäminen on edustuksellisen demokratiamme ytimessä. Kun lähes puolet kuntalaisista jättää äänestämättä, on syytä olla huolissaan siitä, miten tämän väestönosan ääni saadaan aidosti kuuluviin. Tänä keväänä covid19-pandemian vuoksi kynnys lähteä äänestämään saattaa olla entisestään noussut.

Lisätiedot:

Anne Kaarina Keronen
1.varapuheenjohtaja
Savo-Karjalan Vasemmisto
ankeronen [at] gmail [dot] com
044 269 871