Itä-Suomen raideyhteyksiä on nopeutettava

Savo-Karjalan Vasemmiston piirikokous esittää, että Karjalan- ja Savon ratojen nopeudennosto 200 km/h:iin aloitetaan kuluvalla hallituskaudella

Raideliikenne on vähäpäästöisin liikennemuoto sekä henkilö- että tavarakuljetuksissa. Henkilöliikenteen matkustajamäärät ovat  lisääntyneet viime vuosina huomattavasti. Valitettavasti matkustusajat Joensuusta, Kuopiosta ja Kajaanista Helsingin suuntaan eivät ole viimeisen kymmenen vuoden aikana lyhentyneet lainkaan. Matkanteko on jopa hidastunut mm. huonokuntoisten siltojen vuoksi. Lisäksi yhteydet länteen ja pohjoiseen ovat heikentyneet merkittävästi kun junavuoroja on vähennetty.  Tällä hetkellä keskustelu Itä-Suomessa pyörii sinänsä kannatettavan itäisen oikoradan ympärillä, joka toteutuu aikaisintaan (vasta) 2030-luvulla.

Karjalan radalle jää Luumäki-Imatra-hankkeen valmistuttua  vain 16 tasoristeystä. Kouvola-Kuopio-välillä on 19 tasoristeystä. Näiden poistaminen ja nopeustason nostoon vaadittavat ratageometriamuutokset ovat tehtävissä nopealla aikataululla ja kohtuullisin kustannuksin. Kuopion ja Kontiomäen välillä on 66 tasoristeystä, joista merkittävä osa on vartioimattomia. Myös tällä välillä on aloitettava tasoristeysten poisto jo liikenneturvallisuussyistä. Nopeudennosto lyhentäisi matkustusaikoja Joensuusta ja Kuopiosta Helsinkiin merkittävästi, noin puolella tunnilla ilman oikorataakin. Kajaanista ajansäästö lähentelisi tuntia. Ratojen kunnostaminen vaikuttaisi suotuisasti myös tavaraliikenteeseen.

Iisalmessa kokoontunut Savo-Karjalan Vasemmisto haluaa muistuttaa hallitusta myös muiden kuin pääkaupunkiin johtavien junayhteyksien tärkeydestä. Itä-Suomesta Pohjois-Suomeen on tällä hetkellä erittäin heikot yhteydet. Esimerkiksi Pohjois-Karjalasta Pohjois-Suomeen on käytännössä mahdotonta kulkea junalla. Poikittaisliikenteen lisääminen Savo-Karjalassa, yöjunaliikenteen palauttaminen ja Savonradan nopeuden nosto Kontiomäelle asti parantaisivat maakuntien välisiä yhteyksiä merkittävästi.

Lisätiedot:

Janne Parkkila
puheenjohtaja
Savo-Karjalan Vasemmisto
0400 558160
japskua(at)gmail.com