Itä-Suomen työllisyys biotalouden varassa

Vasemmistoliiton kansanedustajat Li Andersson ja Matti Semi vierailivat sunnuntaina Kuopiossa Savon Sellun tehtaalla. Kansanedustajat nostivat esiin biotalouden merkityksen tärkeänä työllistäjänä Itä-Suomessa.

Li Andersson ja Matti Semi sekä Pohjois-Savon Vasemmiston varapuheenjohtajat Kaisa Korhonen ja Toni Mäkinen pääsivät tutustumaan kartongin valmistukseen kuopiolaisessa Savon Sellussa tehtaan henkilöstön ja johdon vieraana.

Li Andersson ja Matti Semi sekä Pohjois-Savon Vasemmiston varapuheenjohtajat Kaisa Korhonen ja Toni Mäkinen tutustuivat kartongin valmistukseen Savon Sellulla tehtaan henkilöstön ja johdon vieraana.

– Vihreän kullan jalostus on Itä-Suomen alueen elinehto. Puun saatavuudella on suuri merkitys metsäteollisuuden kannattavuudelle. Mikäli uusia laitoksia valmistuu, on puunsaannin turvaaminen entistä tärkeämpää. Venäjän kaupan elpyminen olisi yksi keino varmistaa raaka-aineen riittävyys, Li Andersson toteaa.

– Biotalousbuumissa täytyy muistaa myös ympäristön ja ihmisten terveyden vaaliminen. Finnpulpin jätevesiputki on siirrettävä, niin ettei Hietasalon vedenottamon puhtaan veden otto vaarannu hankkeen johdosta, sanoo Matti Semi.

– Metsätalouden raaka-aineiden hankinnassa on aina huomioitava luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Ei riitä, että Suomessa on riittävästi suojeltuja alueita, vaan luonnonvarojen käytön tulee olla kestävää myös talousmetsissä, Semi jatkaa.

Kansanedustajat näkevät suuria mahdollisuuksia puhtaassa teknologiassa ja biotaloudessa. Tulevaisuuden teolliset työpaikat löytyvät korkean jalostusasteen puutuotteista.

– Suomella on mahdollisuuksia korkean osaamisen ansiosta ottaa uuden teollisuuden markkinat haltuun, mutta se ei tapahdu Sipilän hallituksen runnomilla koulutusleikkauksilla. Riittävät panostukset tuotekehittelyyn, innovaatiotoimintaan, koulutukseen ja tutkimukseen ovat keino taata uuden teollisuuden syntyminen Itä-Suomeen, kansanedustajat sanovat.

Li Andersson ja Matti Semi Tolkkua työelämään -kampanjan yleisötilaisuudessa Siilinjärvellä.

Li Andersson ja Matti Semi Tolkkua työelämään -kampanjan yleisötilaisuudessa Siilinjärvellä.

Li Andersson ja Matti Semi vierailivat Kuopiossa ja Siilinjärvellä osana Vasemmistoliiton Tolkkua työelämään -kampanjaa. Kampanjan aikana Vasemmistoliiton kansanedustajat kiertävät koko Suomen puhumassa työelämästä ja sen laadusta ja Vasemmisto tekee joukon avauksia, jotka tähtäävät työelämän tolkullistamiseen.

 

 

 

 

 

Lisätietoja:

Li Andersson, p. 040 5088 697

Matti Semi, p. 050 5130688