Lapsiperheköyhyys ja nuorten syrjäytyminen Savo-Karjalan Vasemmiston huolena

Yhteiskunnallinen eriarvoistuminen on johtanut hälyttävään huono-osaisuuteen joissakin väestöryhmissä, mikä ilmenee muun muassa
lapsiperheiden kasvavana köyhyytenä ja nuorten syrjäytymisenä. Tähän meillä ei ole varaa.  Kuntien on käytettävä kaikki keinot köyhtymisen ja syrjäytymisen kierteen katkaisemiseksi.

Nykyinen hallitus on tukenut lisämäärärahoin kuntia varsinkin pandemian aikana. Kuntien saamaa rahoitus on suunnattava
sitä kaikkein kipeimmin tarvitseville. Esimerkiksi juuri haussa oleva erityisavustus lasten ja nuorten harrastustoiminnan turvaamiseksi on tarkoitettu kaikille peruskoululaisille.  Harrastustoiminnan tulee nivoutua sujuvasti koulupäivään. Tästä koulutoimen johtavat viranhaltijat ovat vastuussa. Jo ennalta ehkäisevässä mielessä ja elämää rikastuttavana tekijänä harrastusmahdollisuuksien on oltava jokaisen varttuvan kuntalaisen ulottuvilla.

Lyhytnäköisiin säästöihin tähtäävät koulun henkilöstön lomautukset ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen suurentamiset ovat vailla
perusteita.

Lisätiedot:

Janne Parkkila
puheenjohtaja
Savo-Karjalan Vasemmisto
0400 558160
janne(at)janneparkkila.fi