Matalapalkka-alojen työntekijät kunniaan

Pakkolakeja ei saa käyttää työtaistelutoimenpiteiden nujertamiseksi. Pakolla ei ole saatu koskaan mitään hyvää aikaan. Savo-Karjalan Vasemmisto vaatii työrauhaa kunta-alan työmarkkinoille ja paluuta hyvään sopimuskulttuuriin.

Hoitajapula on Suomessa räjähtänyt käsiin. Samalla koko julkisen sektorin matalapalkka-ala on huutavassa työvoimapulassa. Asialle on tehtävä nopealla aikataululla korjaavia toimenpiteitä. Palkkaus ja työolot on saatava kuntoon. Kuntatyönantaja- ja hyvinvointialuetyönantaja ei syystä tai toisesta ole halukas edes neuvottelemaan matalapalkka-alan palkankorotuksista. Kuntien tilanne huomioiden on valtion oltava mukana rahoituksessa, varsinkin kun tammikuussa 2023 hyvinvointialueet aloittavat toimintansa.

Huonoista työoloista, jatkuvasta resurssipulasta ja työuupumuksesta johtuvista sairauspoissaoloista sekä työntekijöiden joustamisesta on päästävä vihdoin eroon. Tähän lääkkeenä ei ole muuta kuin parempi palkka, lisää resursseja ja työssä viihtymiseen panostaminen.

Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään työntekijää. Tehyn mukaan alanvaihtoa harkitsee noin 90 % hoitajista ja kansainvälinen sairaanhoitajaliitto ICN on arvioinut, että vuoteen 2030 mennessä Suomessa olisi noin 10 000 hoitajaa vähemmän. Poislähteneiden tilalle kuitenkin tarvitaan vuoteen 2030 mennessä 30 000 uutta hoitajaa kun huomioidaan eläköityminen ja muut työntekijämäärään vaikuttavat seikat. Oikeuksistaan taistelevat työntekijät tulevat irtisanoutumaan joukolla, jos pakkolaki toimeenpannaan.

Nyt on viimeinen hetki nostaa työntekijät heidän arvoiseensa kunniaan ja korjata epäkohdat. Vain näin voimme välttyä sosiaali- ja terveysalan romahtamiselta ja turvata hyvän hoidon sekä hyvät työolosuhteet tulevaisuudessa kaikille, ei harvoille!

Lisätiedot:

Juha Pitkänen
puheenjohtaja
Savo-Karjalan Vasemmisto
pitkanenjunnu(at)gmail.com
045 356 0106