Palveluverkkoselvitys nopeasti vauhtiin

Joulun alla Leppävirran kunnanvaltuusto lupasi rahat Sorsakosken koulun ja Paukarlahden päiväkodin vuokratiloihin. Valtuutetut olivat hyvin yksimielisiä siitä, että tarvitsemme joka tapauksessa kunnollisen selvityksen koulu- ja päiväkotiverkosta ja tarvittavista tiloista. Ratkaistavia kysymyksiä ovat myös lukion sekä Konnuslahden ja Kurjalan koulutilojen tulevaisuus ja sisäliikuntatilojen riittävyys eri puolilla kuntaa.

Vaikka sanotaan, että kouluja tulee tarkastella ensisijaisesti opetuksen näkökulmasta, on selvää että koulut ovat osa kyläyhteisöä ja koulurakennukset osa kylien palvelurakennetta. Järjestetäänhän niillä paljon muutakin toimintaa: liikuntaa, harrastuksia, kyläkokouksia, nuorisoiltoja, palvelupäiviä. Koulu- ja varhaiskasvatusratkaisut vaikuttavat myös tähän muuhun toimintaan jatkossa

Pitkäjänteisten ratkaisujen pohjatiedoiksi tarvitaan nykyiset ja tulevat tilatarpeet, rakennusten kunto ja arvioitu käyttöikä, sisäilma- ja terveysselvitykset ja riittävät kustannuslaskelmat sekä alueen tontti- ja kaavoitustilanne ja kylien kehittämissuunnitelmat ja tulevaisuudennäkymät. Tulevaisuus pitää myös tehdä – ei vain toivoa parasta. Tehtävä on kyläläisten ja kunnan yhteinen.

Leppävirran kunta on nostanut strategiaansa kuntalaisten osallisuuden, toimivat kyläyhteisöt ja lapsivaikutusten arvioinnin. Nämä on aloitettava nyt tämän palveluverkkoselvityksen myötä. Kaikki koulu- ja päiväkotirakennusten käyttäjät, lapset, nuoret, vanhemmat, kyläläiset, harrastus- ja muut yhdistykset, viranhaltijat ja työntekijät tarvitaan mukaan suunnittelemaan ja ideoimaan parasta ratkaisua. Yhteisesti keskustellen tuotettu tulos hyväksytään lopulta paremmin, vaikkei kaikkia toiveita voidakaan toteuttaa.

Yhteistyöhön meitä velvoittaa paitsi kuntastrategia, myös hallintolaki ja esimerkiksi kansainvälinen lapsen oikeuksien sopimus. Olemme myös pääsemässä mukaan vuoden päästä Unicefin lapsiystävällinen kunta -ohjelmaan – sitä varten on alettava miettiä myös uusia tapoja ottaa lapset mukaan tulevaisuuden suunnitteluun.

Yhteinen prosessi lisää vuorovaikutusta ja luottamusta osapuolten välillä. Toivon, että kunta ja kuntalaiset tarttuvat rohkeasti uudenlaisiin työtapoihin ja alkavat nähdä mahdollisuuksia siellä, missä tähän saakka on nähty vastakkainasettelua.

Kaisa Korhonen
kansanedustajaehdokas
Leppävirta

Julkaistu Soisalon Seudussa 15.1.2019