Pohjois-Karjalan hyvinvointialueesta reilu ja vastuullinen työnantaja

Hyvinvointialueen täytyy olla reilu ja vastuullinen työnantaja. Sote-ala kärsii tällä hetkellä työvoimapulasta ja alan ammattilaiset työskentelevät valtavan paineen alla. Korona on lisännyt entisestään työn kuormitusta ja jopa alan vaihtoa. Pelkät kiitoskortit eivät riitä. Tarvitaan konkreettisia tekoja alan veto- ja pitovoiman parantamiseksi.

Kaikkien sote-alan ammattilaisten, myös tukipalveluiden työntekijöiden, työoloja ja -ehtoja tulee parantaa. On panostettava työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Hyvinvointialueen johdon sekä päättäjien on kuultava ja kuunneltava henkilöstöä heitä koskevissa asioissa ja työn kehittämisessä. On myös lisättävä työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä. Sanelupolitiikan on loputtava ja sen täytyy näkyä inhimillisessä työvuorosuunnittelussa. Hyvinvoiva henkilöstö takaa laadukkaat palvelut ja tyytyväiset palveluiden käyttäjät. Se on kaikkien ja koko yhteiskunnan etu.

Sote-alan veto- ja pitovoimaa lisätään myös parantamalla alan palkkausta ja työehtoja. Siihen tarvitaan sekä valtakunnallisia että paikallisia ratkaisuja. Toimivat paikalliset ratkaisut on kohdistettava nykyisiin ja uusiin työntekijöihin. Paikalliset ratkaisut ovat hyvä lisä valtakunnallisten työehtosopimusten päälle. Aluevaltuusto päättää, millainen työnantaja Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on.

Anni Järvinen
kaupunginvaltuutettu
Joensuu

Mielipidekirjoitus on julkaistu sanomalehti Karjalaisessa 11.1.2022.