Pohjois-Savoon tarvitaan vammaispalvelujen osaamiskeskus

Savon Sanomat uutisoi (25.11.2021), että Pohjois-Savon hyvinvointialueelle suunnitellaan perustettavaksi vammaispalvelujen osaamiskeskus. Uutisessa Kuopion perusturvajohtaja Mari Antikainen kertoo, että tulevalla hyvinvointialueella tulee olemaan noin 7000 henkilöä, jotka peruspalvelujen lisäksi tarvitsevat erityispalvelukokonaisuutta. Vammaispalvelujen osaamiskeskuksen asiakkaita olisivat Pohjois-Savon hyvinvointialueen moni- ja kehitysvammaiset, neuropsykiatriset sekä autismikirjoon kuuluvat asiakkaat ja erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.

SOTE-uudistuksen keskeisenä ajatuksena on palvelujen yhteensovittamine, integraatio. Tästä hyötyvät erityisesti asiakkaat, jotka käyttävät monialaisia palveluja kuten eritavoin vammaiset henkilöt. Mielestäni perusterveydenhuoltoa tulee vahvistaa ja sen yhteistyötä sosiaalityön kanssa tiivistää niin, että vammaiset henkilöt saavat tarvitsemansa palvelut pääasiassa lähellä olevasta SOTE-keskuksesta.

Reilut 30 vuotta kehitysvammatyötä tehneenä pidän erittäin tärkeänä, että vammaispalvelujen osaamiskeskus perustetaan Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Kun hyvinvointialueiden muodostamisen myötä kehitysvammaisten erityishuollosta vastaavat erityishuoltopiirit puretaan, vammaispalvelujen osaamiskeskus turvaisi monialaisen erityisosaamisen vammaisten henkilöiden sote-palveluissa. Osaamiskeskus olisi asiantuntijataho, joka tukisi hyvinvointialueella toimivia SOTE-keskuksia sekä vammaisia henkilöitä ja heidän perheitään vammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä. Osaamiskeskuksen asiantuntijoiden (esim. lääkäri, psykologi, fysio-, puhe- tai toimintaterapeutti, autismiohjaaja) tulisi tarvittaessa tarjota konsultaatiota ja ohjausta asumispalveluissa ja päivätoiminnoissa työskenteleville työntekijöille vaikeissa asiakastilanteissa.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen vammaispalvelujen toimintamallit tulee suunnitella niin, että ne vastaavat asiakkaiden palvelutarpeita ja ovat esteettömästi saatavissa ja saavutettavissa. Hyvin suunnitellut ja joustavasti yhteen toimivat vammaisten henkilöiden sote-palvelut mahdollistavat resurssien tehokkaan yhteiskäytön ja tuovat säästöjä pitkällä aikavälillä.

Elina Puustinen, Iisalmi

sosionomi (YAMK)

Mielipidekirjoitus on julkaistu Iisalmen Sanomissa 11.1.2022.

 

Elina Puustinen

sosionomi (YAMK)

aluevaaliehdokas (vas, sit.)

Iisalmi