Terveyskeskusmaksujen poisto lisää tasa-arvoa

Savo-Karjalan vasemmisto ehdottaa terveyskeskusmaksuista luopumista ja vetoaa alueen päättäjiin tasa-arvoisen yhteiskunnan ja terveydenhuollon edistämiseksi.

Kuntalaisten tasa-arvoisuuden edistämiseksi yksi kaikkein tärkeimmistä poliittisista tavoitteista on terveyserojen kaventaminen. Se oli alun perin myös sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen tavoite uudistuksen käynnistysvaiheen asiantuntijaperusteluissa viime hallituskaudella.

Terveyskeskusmaksut ovat kaikkein raskaimmat pienituloisille ja köyhimmille kansalaisille. Ne ovat todellinen este vähävaraisille ihmisille terveyspalveluiden piiriin hakeutumiselle. Terveyskeskusmaksujen poistaminen on merkittävä keino vähentää ihmisten välisiä terveyseroja. Helsingissä terveyskeskusmaksujen perimisestä kuntalaisilta luovuttiin vuoden 2013 alusta. Maksujen poisto ei ole aiheuttanut turhia terveyskeskuskäyntejä, kuten jotkut etukäteen pelkäsivät.

Terveyskeskusmaksu ei ole merkittävä rahoituslähde kunnille. Vain muutama prosentti kustannuksista katetaan maksuilla. Pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden palvelumaksujen poistaminen olisi myös KELA:n tutkimusraportin mukaan rahoitusjärjestelmän tehokkaimpia keinoja vähentää eriarvoisuutta.

Terveyskeskusmaksun poistaminen koko maassa maksaa arviolta 40 miljoonaa euroa. Se on noin kuudesosa siitä rahasummasta (235 miljoonaa) mitä hallitus aikoo käyttää ylimääräiseen tuloverotuksen alennukseen maakuntauudistuksen yhteydessä.

On erityisen tärkeää, että hoitoon hakeutuminen ei ole kiinni henkilön tulotasosta. Me Vasemmistoliitossa emme usko, että juuri kukaan hakeutuu terveydenhoitoon aiheetta. Hoitoon hakeutumisen lykkääminen aiheuttaa sekä yksilölle että yhteiskunnalle ongelmia. On kaikkien etu, että hoitoon hakeudutaan ajoissa, kuten myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on lausunnoissaan korostanut.

Lisätiedot:

Janne Parkkila
puheenjohtaja
Savo-Karjalan Vasemmisto
0400 558 160
japskua(at)gmail.com