Vasemmistoliitto tarvitsee kunta- ja aluetyöryhmän

Vasemmistoliiton puoluehallitus 11.12.2019 perusti puolueelle työryhmiä, joihin puoluehallitus 25.1.2020 valitsi jäsenet. Työryhmiä puolueella on 12, joista periaateohjelma -työryhmän jäsenet valitaan myöhemmin. Työryhmät ovat puolueelle tärkeä väline tukea puoluejohtoa vaaliohjelmien sekä poliittisten ohjelmien valmisteluissa ja avauksien ja aloitteiden laadinnassa.

Harmiksemme huomasimme, että puolueessa ei nähdä arvoa työryhmälle, jollainen löytyy hallituskumppaneilta sosialidemokraateilta, keskustalta ja vihreiltä. Oppositiopuolue kokoomuksella on myös vastaava työryhmä. Työryhmien perustaminen ja perustamatta jättäminen on puoluejohdon arvovalinta, joka heijastaa puolueelle tärkeitä arvoja ja linjoja.

Vasemmistoliitolta jäi perustamatta kunta- ja aluetyöryhmä, jonka perustaminen kuntavaalien sekä sote- ja maakuntauudistustyön alla olisi ehdottoman tärkeää. Uskomme, että työryhmään löytyisi osaavia jäseniä tukemaan kuntavaaliohjelmatyötä, mikä auttaisi laatimaan vasemmistoliitolle kuntavaaliohjelman koko Suomeen. Puolueen jäseniä ja luottamushenkilöitä on osallistunut vuosien aikana useisiin maakuntauudistus- ja -kehittämisryhmiin, joten osaamista löytyisi, jos sitä haluttaisiin käyttää.

Vuonna 2018 hyväksytty alue- ja kuntapoliittinen ohjelma on hyvä alku, mutta varsinaiseksi ohjelmaksi liian suppea (seitsemän sivua).  Kaupungistumisen megatrendin ohella vasemmistoliiton on tarjottava politiikassaan ja ohjelmissaan toivoa kaupunkien reuna-alueiden ja harvaan asuttujen seutujen ihmisille. On kuunneltava heikkoja signaaleja, joissa esimerkiksi nuoret perheet haluaisivat asua kylämäisissä ja maaseutumaisissa ympäristöissä lastensa kanssa. 

Vapaamuotoinen verkosto ilman toimeksiantoa ja resursseja on kuin yliopiston kahvilan tai Esson baarin kahviporukat; maailman parantamista mukavassa seurassa. Tietenkin se on tärkeää, mutta ei täytä dynaamisen puolueen tai kansanliikkeen tehtävää.  

Allekirjoittaneiden mielestä vasemmistoliitto tarvitsee nopeasti kunta- ja aluetyöryhmän ja sille selkeän tehtävänannon.

Jani From, puoluevaltuutettu

Juuso Mustonen, puoluevaltuutettu 

Joni Orava, puoluevaltuutettu

Janne Parkkila, Savo-Karjalan Vasemmiston pj

Suvi Silvala, puoluevaltuutettu

Arja Tauria-Huttunen, Kaakkois-Suomen Vasemmistoliiton pj

Jaakko Turunen, Vasemmistoliitto, toiminnanjohtaja

Heidi Vättö, puoluehallituksen jäsen