Artikkelit kirjoittajana: pohjoissavo

Pohjois-Savon Vasemmistolle elinkeinopoliittinen työryhmä

Pohjois-Savo

 

Pohjois-Savon Vasemmiston työvaliokunta on nimennyt elinkeinopoliittisen työryhmän. Työryhmän vetäjäksi nimettiin piirijärjestön varapuheenjohtaja Kaisa Korhonen Leppävirralta ja jäseniksi Pentti Huuskonen Suonenjoelta, Heidi Komulainen ja Pentti Kolari Kuopiosta, Matti Matikainen Rautavaaralta ja toiminnanjohtaja Jouko Nuutinen.

Työryhmän tehtävänä on päivittää piirijärjestön alueelliset elinkeino- ja työllisyyspoliittiset tavoitteet. Työryhmän esitykset on tarkoitus tuoda käsittelyyn vuoden 2013 loppuun mennessä.

[ Lue lisää → ]

Maakunnallinen ympäristöohjelma valmisteluun

Pohjois-Savon Vasemmisto ryhtyy laatimaan maakunnallista ympäristöohjelmaa/asiakirjaa. Ohjelman/asiakirjan valmisteluun kootaan työryhmä, johon aiheesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan. Osallistuminen ei edellytä vasemmistoliiton jäsenyyttä vaan kiinnostusta aiheeseen. Mikäli aiheeseen on kiinnostusta myös Pohjois-Karjalassa, voidaan projekti toteuttaa yhteistyönä.

[ Lue lisää → ]

Puoluekokousedustajien vaalin tulos

Vasemmistoliiton 8.-9.6. Tampereella pidettävään puoluekokoukseen osallistuu Pohjois-Savosta 15 edustajaa. Edustajat valittiin jäsenäänestyksellä. Äänestyksessä kärkeen nousi kuopiolainen kansanedustaja Erkki Virtanen 891 äänellä. Seuraavina olivat Heidi Komulainen Kuopiosta, Matti Semi Varkaudesta ja Kaisa Korhonen Leppävirralta. Naiset menestyivät vaalissa hyvin, sillä valituista 9 on naisia. Äänestysaktiivisuus vaalissa nousi  63,7 prosenttiin.

Piiritoimikunta vahvistaa vaalin tuloksen 18.5. sekä valitsee tarpeelliseksi katsomansa määrän varaedustajia.

[ Lue lisää → ]

Pohjois-Savon Vasemmiston puheenjohtajaksi Markku Ruotsalainen

Kiuruvetinen puutarhuri Markku Ruotsalainen, 47, valittiin Pohjois-Savon Vasemmiston puheenjohtajaksi sunnuntaina 24.03.2013 Kuopiossa pidetyssä järjestön vuosikokouksessa. Ruotsalainen on toiminut edellisen kauden piirijärjestön 2. varapuheenjohtajana ja valittiin viime kunnallisvaaleissa toiselle kaudelle Kiuruveden valtuustoon. Hän on myös vasta valittu maakuntavaltuutettu.

Neljä vuotta piirijärjestöä johtanut opettaja Kaisa Korhonen valittiin nyt ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Korhonen vetäytyi puheenjohtajan tehtävästä omasta  tahdostaan. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin eläkeläinen Pentti Kolari Kuopiosta.

 

[ Lue lisää → ]

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen on parannettava palveluja ja niiden saatavuutta

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO Tiedote
11.10.2012

Pohjois-Savon Vasemmisto julkaisee ensimmäisenä puolueena Pohjois-Savossa sote-uudistukseen liittyvät alueelliset tavoitteet sekä konkreettiset tavoitteet lähipalvelujen turvaamiseksi. Lisäksi vasemmisto esittää terveyskeskusmaksujen poistamista ja erikoissairaanhoidon hoitotakuuajan lyhentämistä kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen neljän seuraavan vuoden aikana

 

Pääpaino lähipalvelujen turvaamisessa

Pohjois-Savon Vasemmiston mielestä tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksessa pääpaino tulee olla lähipalvelujen turvaamisessa. Siten turvataan parhaiten eri väestöryhmien yhdenvertaiset palvelut eri kunnissa. Lähipalvelut ovat kuntalaisten normaaleiden asiointiyhteyksien päästä tavoitettavissa olevia, tavallisimmin tarvittavia palveluja ja ne turvataan kaikissa kunnissa. Niitä ovat mm. lääkärin, hammaslääkärin ja sairaanhoitajan arkipäivän vastaanotto, neuvola, sosiaalityö, kotihoito, asumispalvelut ja kouluterveydenhuolto. Vastaanotto laajennetaan 1- 2 päivänä viikossa iltavastaanotoksi. Palveluja laajennetaan myös sähköisiksi ja liikkuviksi. (Yksityiskohtaisempi esitys liitteenä olevassa kannanotossa).

[ Lue lisää → ]

Pohjois-Savon Vasemmisto ry:n tavoitteet sosiaali- ja terveystoimen palveluiden järjestämiseksi

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO Kannanotto
11.10.2012

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN  JA PALVELUJEN TUOTTAMINEN

1. UUDISTUKSEN PERIAATTEET

 

– Uudistuksen on vahvistettava sosiaali- ja terveydenhuollon  peruspalvelujen toimintaedellytyksiä ja rahoitusta siten, että yhdenvertaisuus lisääntyy ja heikoimmassa sosiaalisessa ja terveydellisessä  asemassa olevien asema paranee

[ Lue lisää → ]