Tiedotteet

LÄHIPALVELUT TURVATTAVA JA KUNTALAISILLE LISÄÄ PÄÄTÖSVALTAA

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO          
Piiritoimikunta 29.11.2011

LÄHIPALVELUT TURVATTAVA JA KUNTALAISILLE LISÄÄ PÄÄTÖSVALTAA

Kuntauudistuksen tärkeimmät tavoitteet tulee olla kuntalaisten tarvitsemien peruspalvelujen vahvistaminen, niiden tasapuolisen saatavuuden varmistaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Nykyisellä kuntarakenteella ei näitä tavoitteita kyetä saavuttamaan ja tältä osin tilanne edelleen vaikeutuu tulevina vuosina ikärakenteen radikaalisti vanhetessa ja huoltosuhteen heikentyessä.

[ Lue lisää → ]

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TULEVAISUUS TURVATTAVA

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO KANNANOTTO
Piiritoimikunta 17.4.2010
Siilinjärvi

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TULEVAISUUS TURVATTAVA

Alueellisesti kattava korkeakouluverkosto on tasa-arvoistanut opiskelijoiden mahdollisuuksia hakeutua opiskelemaan vanhempien varallisuudesta riippumatta. Korkeakouluverkosto on myös tukenut alueiden elinvoimaisuutta.

Nyt kokoomuslaisen opetusministerin johdolla hallitus on alkanut harjoittamaan yliopistopolitiikkaa, jonka lopputuloksena kaikki muut yliopistot, pääministeri Vanhasen ”Aalto high schooliksi” ristimää yliopistoa lukuun ottamatta, näivettyvät.

[ Lue lisää → ]

Kaikkien työkyvyn säilymisestä huolehdittava

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO                                    

Piirikokous 13.3.2010

Kannanotto

Työ- ja elinkeinoministeriö on viime vuoden marraskuussa antanut TE-toimistoille ohjeet jakaa työttömät eri palveluryhmiin heidän kykyjensä mukaan. Ryhmiä ovat suoraan työmarkkinoille, osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille ja

[ Lue lisää → ]

Lukukausimaksut torjuttava

POHJOIS-SAVON VASEMMISTO                                                     

Piirikokous 13.3.2010

Kannanotto

Opetusministeriössä suunnitellaan korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille lukukausimaksuja osaksi vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeistä hallitusohjelmaa. Pohjois-Savon Vasemmiston mielestä tämä hanke on torjuttava.

[ Lue lisää → ]

Vähemmän hallintoa – enemmän lähipalveluja

Pohjois-Savon Vasemmisto

Kannanotto

 

19.1.2010

Pohjois-Savon Liitto on julkaissut työryhmämuistion, jossa esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallisen organisaation muodostamista ja sen jakautumista kolmeen palvelualueeseen. Esityksessä palvelualueet muotoutuisivat pääsääntöisesti Varkauden, Kuopion ja Iisalmen asiointialueiden mukaisesti

[ Lue lisää → ]

Uusi näköala Pohjois-Savolle

Kannanotto

Pohjois-Savon Vasemmisto              

Piiritoimikunta 20.10.2009                                         

Eläkkeelle siirtyy aiempaa suurempi joukko ihmisiä ja nuorten ikäluokkien koko ei riitä korvaamaan eläkkeelle siirtyneen työvoiman määrää. Työvoima vähenee, ja jo vuoden 2005 jälkeen työmarkkinoille tuleva ikäluokka on ollut pienempi kuin työmarkkinoilta poistuvien määrä. Työvoiman väheneminen näyttäisi jatkuvan ainakin seuraavat 25 vuotta, jos työikäisten maahanmuutto Suomeen ei merkittävästi lisäänny. Se asettaa suuren haasteen suomalaiselle työelämälle ja koko yhteiskunnan kyvylle rahoittaa hyvinvointijärjestelmää. 

Suomen väestön ikääntyminen tulee aiheuttamaan myös merkittäviä muutoksia alueiden keskinäisiin kehityseroihin. Työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat tullaan kohtaamaan voimakkaimmin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Jo ennestään näillä alueilla ikärakenne on muuta maata epäedullisempi ja työhön osallistuminen huomattavasti alhaisempaa kuin muualla Suomessa. 

[ Lue lisää → ]

Demokratian edistäminen vasemmistoliiton päätavoitteeksi

Pohjois-Savon Vasemmisto 10.6.2009

Eurovaaleissa vasemmisto koki merkittävän tappion koko Euroopassa. Vaikka Suomessa keskusta olikin vaalien suurin häviäjä, on vasemmiston tulos vähintään yhtä heikko. SDP menetti kannatustaan 3,6 prosenttiyksikköä ja samalla yhden paikan. Vasemmistoliiton tappio oli 3,2 prosenttiyksikköä ja ainoan paikan menetys. Kokonaisuudessaan vaaleissa oikeisto vahvistui ja äärioikeisto sai lisää jalansijaa.

[ Lue lisää → ]

Palvelusetelillä yksityistetään sosiaali- ja terveyspalveluja

Pohjois-Savon Vasemmisto

Vasemmistoliiton mielestä julkiset peruspalvelut eivät saa olla kauppatavaraa vaan ne tulee tuottaa kuntien toimesta.  Sosiaali- ja terveyspalvelut on oltava kaikkien käytettävissä. Siksi hallituksen eduskuntaan tuomaa esitystä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä ei tule hyväksyä.

[ Lue lisää → ]

Työurat pitenevät työolosuhteita parantamalla, eivät eläkeikää nostamalla!

Pohjois-Savon Vasemmiston piirikokous 14.3.2009

Pohjois-Savon Vasemmiston piirikokous katsoo, että paras keino työntekijöiden pitämiseksi pidempään töissä on työolosuhteiden parantaminen. Suomalaisen eläkejärjestelmän ongelma ei ole liian alhainen eläkeikä, vaan suomalaisen työelämän heikkeneminen, joka ajaa ihmiset liian aikaisin töistä työkyvyttömyyseläkkeelle.

[ Lue lisää → ]