Pandemian haittoihin on tartuttava heti

Toistaiseksi korona on pysynyt alueellamme hyvin aisoissa ja toivottavasti pysyy jatkossakin. Saattaa olla kuitenkin, että hoitovajetta syntyy, jos lääkärikäyntejä tai hoitoa lykätään. Yksinäisyys ja huolet lisäävät mielenterveysongelmia, ja päihteiden käyttö saattaa karata käsistä. Yksinäiset vanhukset, vammaiset ja omaishoitajat ovat joutuneet erityisen koville viimeisen vuoden aikana.

Etätyö, lomautukset tai työttömyys sekä talousvaikeudet koettelevat työikäisiä ja perheitä, kodeissa ristiriidat herkästi kärjistyvät jopa väkivaltaisiksi. Perheiden vaikeudet ja eristyneisyys koettelevat myös nuoria. Kevään etäkoulun vaikutuksia nähdään oppimisvaikeuksina ja käyttäytymishäiriöinä, poissaoloina ja nuorten päihteiden käyttönä.

Lisäksi on huomioitava muuttuneen ja kuormittavan työelämän vaikutukset niin kunnan henkilöstöön kuin muuhunkin työikäiseen väestöön.

Pandemia on koetellut kaikkia suomalaisia, mutta osa ihmisistä on erityisen haavoittuvassa asemassa. Valtakunnalliset ja kansainväliset trendit koskevat todennäköisesti myös Leppävirtaa. Siksi pandemian vaikutuksia kuntalaisiin tulisi selvittää ja ryhtyä pikaisesti korjaamaan. Jos haitat pitkittyvät, ne muodostuvat inhimillisesti raskaammiksi ja kuormittavat jatkossa myös kunnan taloutta.

Tarvitaan monialainen työryhmä tekemään selvitystä leppävirtalaisten voinnista ja laatimaan strategiaa ja toimintaohjeita haittojen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Ryhmään olisi hyvä saada kunnan toimialojen lisäksi Kysterin edustaja, paikallisten järjestöjen, seurakunnan ja muiden toimijoiden edustajat. Strategia sinänsä ei tietenkään riitä, vaan sen tulee johtaa myös toimenpiteisiin. On varauduttava kohoaviin kustannuksiin ja vastattava tuen tarpeisiin nopeasti ja tehokkaasti.

Vasemmiston valtuustoryhmänä jätimme aiheesta myös aloitteen kunnanvaltuustolle

Kaisa Korhonen, kunnanhallituksen jäsen ja kuntavaaliehdokas (vas.), Leppävirta

Kirjoitus on julkaistu Soisalon seudussa 30.3.2021.