Köyhän mörkö poistui hallituksen vaihdossa

Rinteen hallitus sai varovaisen toiveikkaat onnen toivottelut Savo-Karjalan Vasemmistolta, kun se valmistautui Kuopiossa syksyllä olevaan puoluekokoukseen. Hallitusohjelma vie Suomea vasemmistoliiton toivomaan suuntaan, minkä osoitti vasemmistoliiton jäsenten sille jäsenäänestyksessä osoittama lähes yksimielinen tuki.

Savo-Karjalan kokousväki oli erityisen tyytyväinen politiikan uudesta suunnasta, joka poikkeaa edellisten porvarihallituksien leikkauslinjasta. Ero näkyy tavoitteista koulutuksessa, perusturvassa ja suomalaisten hyvinvoinnista. Me haluamme tehdä toisin ja investoida osaamiseen, tasa-arvoon, suomalaisten hyvinvointiin ja tulevaisuuteen, todetaan piirin kokouskannanotossa.

Hallitus toteuttaa sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksen, suomalaisten hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi eikä salli terveysyritysten voittojen maksimointia.

Hoitajien määrää lisätään ja vanhusten heitteillejättöön puututaan sitovan 0,7 hoitajamitoituksen avulla. Lisäksi perustetaan vanhusasiavaltuutetun virka.

Hallitusohjelmassa tiukennetaan hoitotakuuta perusterveydenhuollossa niin, että kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Tämä edellyttää hoitajien ja lääkärien määrään lisäämistä terveyskeskuksissa.

Piirihallitus on erittäin tyytyväinen itäradan ja etenkin merkittäviin investointeihin Ylä-Savon rautatieverkkoon. Samoin opetukseen tulevat rahoituslisäykset ja toisen asteen maksuttomuus todettiin puolueen ajamiksi asioiksi.

Vasemmistoliitto ajoi kynnyskysymyksenään hallitukseen menolle, että aktiivimalli puretaan. Ja niin myös tapahtuu. Se ei ole työllistänyt ketään vaan on aiheuttanut runsaasti ongelmia ja toimeentulomenojen kasvua.

Vasemmiston mukaan nyt ovat ohi ne ajat, jolloin perusturvan varassa olevilta pienituloisilta leikattiin. Hallitusohjelmassa tehdään perusturvaan ja muihin etuisuuksiin täydet indeksikorotukset, pienimpiin eläkkeisiin tasokorotus ja myös muihin perusturvan etuisuuksiin pienet korotukset.

Hallituspolitiikan päätöksillä eriarvoisuus vähenee ja tuloerot pienenevät. Tämä on aivan keskeistä vasemmistoliitolle, arvioi Savo-Karjalan vasemmisto.

Lisätiedot

Janne Parkkila
puheenjohtaja
Savo-Karjalan Vasemmisto
japskua(a)gmail.com
0400 558 160