Työttömyysturvan heikennykset on peruttava

Savo-Karjalan Vasemmisto vaatii työttömyysturvan heikennysten perumista. Hallituksen suunnittelemat työttömyysturvan leikkaukset kohdistuvat eniten pienipalkkaisilla aloilla työskenteleville. Ansiopäivärahan keston lyhennys 200 päivällä ja omavastuupäivien muuttaminen viidestä seitsemään ovat erityisesti pienipalkkaisia rankaisevia toimenpiteitä. Työttömyys on harvoin haluttu tila, jota omavastuupäivien leikkaamisella ei vähennetä.

Työttömien omaehtoista opiskelua tulee tukea. Koulutuksesta on aina etua uuden työpaikan etsinnöissä. Hallituksen esitys kulukorvausten poistamiseen omaehtoiselta opiskeluajalta on täysin nurinkurista politiikkaa. Lisäksi työttömälle työnhakijalle tulee sallia sivutoiminen opiskelua, jos hän on työmarkkinoiden käytettävissä. Myös ehdotukset ammattitaitosuojan poistamiseksi tilanteessa, jossa henkilön koulutusta ja kokemusta vastaavaa työtä ei ole tarjolla, johtavat koko yhteiskunnan kannalta huonoon suuntaan. Ammattitaitoiset ihmiset ovat parhaimmillaan koulutustaan ja osaamistaan vastaavassa työssä.

Lisäksi työttömyysturvapalvelujen yksityistäminen herättää monia kysymyksiä. Miten esimerkiksi toimintojen asiallista järjestämistä voidaan valvoa asianmukaisesti? Yksityistämiselle ei ole olemassa päteviä perusteita. Yksityistämisellä saavutettavat hyödyt ovat hatarat ja säästöt olemattomat suhteessa riskiin työttömien heitteille jättämisestä. Karenssijärjestelmä kaipaa yksinkertaistamista, ei kurjistamista.

Työttömyysturva on tarkoitettu tueksi, joka auttaa työttömyyden sattuessa omalle kohdalle. Työttömyysturvan tulee tukea työtöntä henkilöä arjessa ja mahdollistaa uuden työn etsiminen. Nyt tehtävät leikkaukset ja muutokset syövät pohjaa työttömyysturvalta. Savo-Karjalan Vasemmisto vaatii työttömyysturvan heikennysten perumista ja poliittisten päättäjien toimien kohdistamista työpaikkojen luomiseen työttömien kurjistamisen sijaan.

Lisätiedot:

Janne Parkkila
puheenjohtaja
Savo-Karjalan Vasemmisto
japskua(at)gmail.com
0400-558160