Vasemmisto haluaa kansanvaltaisen maakuntahallinnon

Savo-Karjalan Vasemmisto haluaa mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen toteuduttua muodostaa maakuntiin kansanvaltaisen maakuntahallinnon. Kansanvaltainen maakuntahallinto lisää aidosti ihmisten vaikutusmahdollisuuksia eikä keskitä valtaa epädemokraattisesti valituille hallitusammattilaisille tai virkamiehille. Pitkällä tähtäimellä vasemmisto haluaa maakunnille aidon itsehallinnon, jonka takaa maakunnan verotusoikeus.

Maakuntaohjelmassa vasemmisto painottaa julkisen puolen pääasiallista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisvastuuta, sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta ja niiden toteutumisen järjestelmällistä seurantaa maakunnan eri alueilla, työn ja toimeentulon takaamista, nuorten sitouttamista maakuntaan tarjoamalla työharjoittelupaikkoja sekä ympäristökysymyksiä erityisesti vesistöjen hyvinvointia.

Savo-Karjalan Vasemmiston maakuntaohjelmat Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan hyväksytään alkusyksystä.

Lisätiedot:

Janne Parkkila
puheenjohtaja
Savo-Karjalan Vasemmisto
0400 558150
japskua(at)gmail.com