Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto toimii Pohjois-Karjalan maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-, suunnittelu-, edunvalvonta- ja tutkimusorganisaationa.

Maakuntavaltuusto

Maakuntavaltuustoon valitaan jäsenet kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta asukasta kohti.

Jäsenkunnat käyttävät maakuntavaltuuston kokouksissa ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän asioissa.

Petteri Tahvanainen, Joensuu
petteri.tahvanainen(at)telemail.fi

(Alia Dannenberg, Joensuu)

Anni Järvinen, Joensuu
anni.annijarvinen(at)net 

(Antti Saarelainen, Joensuu)

Marja-Liisa Alanen, Outokumpu
marja-liisa.alanen(at)opaasi.fi

(Markku Tanskanen, Outokumpu)

Siun Sote

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka eri lakien mukaan ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla. Tällä sopimuksella jäsenkuntien järjestämisvastuu siirtyy kuntayhtymälle.

Kuntayhtymä järjestää myös jäsenkuntiensa puolesta pelastuslain (379/2011) 24 §:ssä tarkoitetun alueellisen pelastustoimen palvelut valtioneuvoston vahvistamalla alueella.

Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveyden-huollon tehtävät sekäleirintäalueviranomaistehtävät jäsenkuntien puolesta siltä osin kuin kunnat ovat antaneet tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi. Mikäli jäsenkunta on antanut tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi, jäsenkunnan järjestämisvastuu on siirtynyt kuntayhtymälle.

Yhtymävaltuusto

Siun soten ylin päätösvalta on yhtymävaltuustolla. Omistajakuntien valtuustot valitsevat sen jäsenet toimikautensa ajaksi. Yhtymävaltuusto vastaa yleisellä tasolla kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.

Vilja Väisänen, Joensuu
vaisanen.vilja(at)gmail.com

(Alia Dannenberg, Joensuu)

Eeva Abell, Joensuu
eeva.abell(at)gmail.com

(Aino Lampi, Joensuu)

Martti Juntunen, Joensuu
martti,juntunen(at)jns.fi

(Leo Laakkonen, Joensuu)

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria on 13 kunnan omistama maakunnallinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Jäsenkuntamme: Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä,  Tohmajärvi ja Valtimo.

Yhtymävaltuusto

Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää jäsenkuntien valitsema yhtymävaltuusto, jossa kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 3500:a asukasta kohden. Jokaisella valtuuston jäsenellä on yksi ääni. Valtuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Mika Keränen, Joensuu

(Matias Kangas, Joensuu)

Aino Lampi, Joensuu
ainolam(at)student.uef.fi

(Maria Korkatti, sit, Joensuu)

Marko Blomberg, Outokumpu
roppe.blomberg(at)luukku.com

(Markku Tanskanen, Outokumpu)