Salassa neuvotellut vapaakauppasopimukset uhkaavat kansanvaltaa

Savo-Karjalan vasemmistopiirit vaativat Suomea hylkäämään TTIP-,CETA- ja TISA-sopimukset.

EU ja Yhdysvallat ovat neuvotelleet salassa heinäkuusta 2013 lähtien sopimusta TTIP-sopimusta, jonka tarkoituksena on luoda alueiden välille yhtenäinen vapaakauppalainsäädäntö. Kanadan kanssa vastaava sopimus (CETA) on jo neuvoteltu, ja se on vain voimaansaattamista vailla. Sopimukset sisältävät nk. investointisuojan, joka mm. tarkoittaa sitä, että lainsäädännön kiristyessä valtio voidaan velvoittaa maksamaan korvauksia maahan investointeja tehneelle yhtiölle. Korvauksista päättää kansainvälinen kolmesta henkilöstä koostuva välimiesoikeus.
”Käytännössä kanadalainen kaivosyritys voisi saada jättikorvaukset Suomen valtiolta, mikäli ympäristölainsäädäntöämme kiristettäisiin. Toisaalta korvausuhka myös estäisi lainsäädännön kehittämisen”, toteaa Joni Orava, Pohjois-Karjalan Vasemmiston puheenjohtaja.

”TTIP on suuri uhka myös eurooppalaiselle ammattiyhdistysliikkeelle. Ammattiyhdistysten oikeudet ovat USA:ssa paljon heikommat kuin Euroopassa. On oletettavaa, että säädöksiä harmonisoitaessa ay-liikkeen oikeuksia ennemminkin puretaan kuin parannetaan,” Orava jatkaa.

Neuvotteluja käytiin täysin salassa, kunnes Wikileaks julkaisi marraskuussa 2013 sopimusluonnoksen sivustollaan. Syksyllä 2014 EU:n komissio päätti estää ennakkosensuurilla nimienkeruun sopimuksia vastustavaan euroopanlaajuiseen kansalaisadressiin.

”Neuvotteluja ei ole käyty avoimesti. Herää kysymys, kenen etua näillä sopimuksilla ajetaan? Ennusteet sopimuksen vaikutuksista kaupan lisääntymiseen ja kansantuotteen kasvuun ovat ristiriitaisia,” muistuttaa Pohjois-Savon Vasemmiston puheenjohtaja Markku Ruotsalainen.

TTIP- ja CETA-sopimusten varjossa neuvotellaan myös 23 osapuolen välistä (ml. EU ja Yhdysvallat) TiSA-sopimusta (Trade in Services Agreement), joka toteutuessaan asettaisi säädökset kansainväliselle palvelukaupalle. Tietoa tästä sopimuksesta on tihkunut vielä vähemmän kuin TTIP:sta ja CETA:sta, mutta asiantuntijat pitävät mahdollisena, että mm. terveydenhuoltopalvelujen ja koulutuksen tuottaminen siirtyisi ylikansallisten yhtiöiden käsiin, koska kotimaisia palveluntuottajia ei saa laittaa etusijalle. Sopimus tuhoaisi myös monen pienen ja keskisuuren yrityksen toimintaedellytykset.

”Toteutuessaan tällaiset vapaakauppasopimukset nimensä vastaisesti kahlitsevat valtiot, eivät vapauta niitä. Demokraattisesti valituilta päättäjiltä siirretään valta ylikansallisille suuryrityksille”, Pohjois-Karjalan Vasemmiston varapuheenjohtaja Ritva Väyrynen huomauttaa.

Kreikan vasemmistovetoinen hallitus ilmoitti, ettei se tule koskaan ratifioimaan TTIP-sopimusta. Savo-Karjalan Vasemmistopiirit vaativat Suomelta rohkeutta seurata Kreikan tietä ja jättää ratifioimatta kansanvallalle ja kansallisvaltioille erittäin haitalliset sopimukset.

Lisätiedot:

Joni Orava
puheenjohtaja
Pohjois-Karjalan Vasemmisto
joni [dot] at [dot] orava [at] hotmail [dot] com
044 539 6916

Markku Ruotsalainen
puheenjohtaja
Pohjois-Savon Vasemmisto
markku [dot] ruotsalainen [at] meili [dot] fi
0400 542 211