Vasemmisto elvyttäisi työllistämällä myös Savo-Karjalassa

Savo-Karjalan Vasemmistopirit ihmettelevät, miksi muut puolueet haluavat mieluummin leikata palveluita ja etuuksia kuin satsata työllistävään elvytykseen.

Ilman työllistävää elvytystä Suomella on edessään Kreikan tie: Paheneva työttömyys, vähenevät verotulot ja valtionvelan kasvaminen kestämättömälle tasolle.

Vasemmisto on ainoana puolueena esittänyt talouspolitiikan ratkaisuksi elvytystä, siis toteutettavaksi tie-, rautatie- ja rakennus- ja korjauskohteita, kuten sisäilmaongelmista kärsivien koulujen ja muiden kiinteistöjen kuntoon laittamista.

Hankkeet pitää joka tapauksessa jossakin vaiheessa toteuttaa. Siksi nyt on elvytyksen aika, sillä rahoitus on matalien korkojen ansiosta edullista ja rakennusalan työllistämisen kerrannaisvaikutukset muiden alojen työllisyyteen, kuten palvelualalle, ovat huomattavia.

Elvytyshankkeet tuovat tilauksia yrityksille ja varmistavat näin yritysten pääsyn lamakauden yli ja parantavat vientimahdollisuuksia. Vasemmisto tukee yrityksiä mieluummin työllistävillä elvytystoimenpiteillä kuin suorilla yritystuilla tai yritysten verohelpotuksilla, joiden työllisyysvaikutuksista ei ole takeita.

Lisäksi tarvitaan elvytyspanostuksia koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, sillä ne luovat työpaikkoja pitkällä tähtäimellä.

Suomi maksaa työttömyydestä aiheutuvia sosiaaliturvan kustannuksia lähes 5 miljardia euroa vuodessa. Kun työllistävät elvytyshankkeet laitetaan liikkeelle, kustannukset vähenevät ja näin hankkeet maksavat itsensä takaisin. Jos elvytystä ei toteuteta, kunnat maksavat tänä vuonna valtiolle työttömyyssakkoja pitkäaikaistyöttömyydestä koko maassa noin 390 miljoonaa euroa. Siksi elvytyshankkeiden kilpailutuksessa tulisi käyttää sosiaalisia hankintakriteereitä ja työllistää myös nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä.

Savo-Karjalassa on runsaasti elvytyskohteita, joista osa mainitaan myös vasemmistopiirien omassa vaaliohjelmassa:

–          Tasoristeysten poisto ja nopeuden nosto Karjalan ja Savon radoilla
–          Heinävaara – Ilomantsi –radan peruskorjaus
–          Joensuun ratapihan nykyaikaistaminen ja uusi matkakeskus
–          Suonenjoen ratapihan nykyaikaistaminen
–          Valtatie 23 Varkaus-Viinijärvi –tien perusparannuksen loppuunsaattaminen
–          Keitele-Viitasaari -tien perusparannus
–          Joensuun Raatekankaan eritasoliittymä
–          Iisalmen uimahallin saneeraus ja mahdollinen laajennus
–          Kuopion musiikki- ja ilmaisutaidon lukion rakentaminen
–          Nilsiän terveysasemahanke
–          Varkauden uimahallin täydellinen peruskorjaus tai uuden rakentaminen
–          Kiuruveden terveysaseman peruskorjaus
–          Joensuun Karsikon koulun peruskorjaus
–          Joensuun uusi kulttuuri- ja musiikkitalo